torsdag 31 maj 2012

Professur i digitalisering

En första tillfällig professur inom digitalisering kommer att grundas vid Helsingfors universitet. Tjänsten kommer delvis att finnas i S:t Michel där det finns ett kluster av institutioner med hög kompetens inom digitalisering, bland andra Nationalbibliotekets digitaliseringsenhet och en yrkeshögskola med expertis. Idén är god, tanken är att den nya professorn ska leda ett gemensamt forskningsteam för att utveckla metoder för att förädla rådata som uppstått vid digitalisering samt  utveckla metoder för att utnyttja datan vid forskning.  Professuren kommer att finnas vid Institutionen för moderna språk i anslutning till Språkteknologiska ämnet. I Finland har man med professor Kimmo Koskenniemis ledning aktivt deltagit i CLARIN-projektet och har gott kunnande på området. Det finska språket är som bekant inte särskilt fogligt, vad gäller automatisk behandling ... Men det är inte omöjligt att lära datorer förstå finska. Gårdagens demo av Finna visade att man kan hantera detta kniviga språk också vid sökningar. Att kunna behandla stora mängder text har sina utmaningar, som förstås bör tacklas.

Detta är ändå en väldigt teknisk ansats och hur de material och metoder som tas fram alls kan nyttjas av andra humanister återstår att se.

Jag lyckas tyvärr inte hitta mer information om saken just nu varken på svenska eller engelska. Om någon annan har sådan, får ni gärna posta länkar i kommentarsfältet!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar