onsdag 2 maj 2012

Forskningspolitik


På förekommen anledning har jag plöjt igenom en del aktuella centrala texter som gäller utbildnings- och forskningspolitik. Ett tag övervägde jag att göra grundligare innehållsanalyser, men pga tidsbrist valde jag en enkel och snabb, men rätt avslöjande metod, dvs ordmoln. Ju större ett ord är, desto oftare förekommer det i texten.

I regeringsprogrammet förekommer ordet utbildning 201 gånger, forskning 63 gånger och kultur 42 gånger.  Att jämföra med orden ekonomi 173 gånger och företag 160 gångner och skatt 224 gånger. Avsnittet om utbildning, forskning och kultur ter sig mycket tomt på värderingar, förutom ett litet "kvalitet" som seglar omkring nånstans i mitten.

 Det forsknings- och innovationspolitiska linjepapperet för åren 2011 till 2015 ger ordmolnet nedan. Också här är företag (yritys) vanligare än forskning (tutkimus). Uppdatering: Om man slår ihop de olika versionerna av "tutkimus", blir det sannolikt minst lika stort som "yritysten".Vid Undervisnings- och kulturministeriet arbetar man som bäst på en utvecklingsplan för forskning och utbildning. Här ligger fokus, åtminstone enligt ordmolnet, på examina och yrkesutbildning. Jag har svårt att hitta hela ordet forskning i molnet.Sist men inte minst, mitt favorithatdokument, den nya finansieringsmodellen för universiteten. Det enda kvalitetsord jag ser är "määrä", dvs mängd. I say no more.Ordmoln kan man göra på Wordle, en tjänst byggd av Jonathan Feinberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar