lördag 19 maj 2012

Information - en förslösad resurs

Ibland tänker jag på mig själv som en ekonom för information. För information är på många håll en förbisedd resurs, en minst lika viktig resurs som pengar. Information är potentiell kunskap, men det krävs en insikt om informationens värde. För att den ska hålla sitt värde bör man förvalta den. Kunskapen och kompetensen finns i folks huvuden, men informationen finns på papper, böcker, i datorer, telefoner, på ljudband eller vilka medier som helst. Information finns också inbyggd i strukturer och kan utvinnas därifrån.

Ofta inser man inte informationens värde. Ibland, om man tappar information, kan ändå effekterna vara katastrofala. Men många gånger inser man inte hur mycket resurser man slösar på grund av dålig informationshantering och kommunikation. Kommunikation är förresten inte bara att flytta information hit och dit, utan kommunikation flyttar kunskap, ibland simplare sådan, men ändå: informationen måste tas in, innan den gör någon nytta. Fråga vilken informatör som helst hur svårt det är. Hur många gånger har man inte hör att folk fått för lite information om något, oberoende hur mycket man informerat. Därför hör också pedgogik ihop med ämnet, liksom fungerande strukturer och organisationskultur. Ledarskap alltså.

Ett av de bästa sätten att placera information är att dela den. Det låter ologiskt men det fungerar oftast så. För med information är det lite som med kärlek, ju mer man ger, desto mer får man. Och visst är det ju så med penningresurser också: i omlopp växer de, inte i kassaskrinet. Det gäller inte i alla lägen, men betydligt oftare än man kunde tro. Människor är nämligen sociala varelser som gärna ger tillbaka och belönar generositet. Också egennyttig vidareförädling av information gynnar dessutom helheten. Varje begränsning i ett informationsflöde bör alltså vara noga genomtänkt.

Osorterad, dåligt förvaltad information kostar tid, pengar och förstör motivation och därför effektivitet. Den förvandlas till en hög problemavfall man inte ofta kan göra sig av med av rädsla för att förlora något oersättligt. Men man borde lära sig att se också de dåligt fungerande informationssystemens innehåll som resurser. Det är förstås enklare och billigare att utnyttja väl förvaltad information. Så det är alltid goda investeringar att planera användarvänliga system som har bra struktur. Och att sätta tid på att skapa bra namn på dokument och ännu hellre ge dem metadata. En hel del information blir förstås värdelös med tiden, men om man skulle fundera mer kreativt, tror jag man på många håll kunde hitta på sätt att utvinna ny kunskap ur sina informationsresurser. En del organisationer samla också mängder av totalt värdelös information, som ytterligare försvårar möjligheterna att utvinna relevant kunskap. Framför allt behövs medveten planering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar