lördag 20 april 2013

Strategiskt tänkande

Funderar på detta med strategiskt tänkande, som jag tycker saknas rätt ofta. Vad är det egentligen? Min känsla är att det finns hur mycket som helst skrivet om ämnet. Strategier var oerhört moderna för några år sedan, med sina missioner och visioner, målsättningar och mätare hit och dit. Varenda organisation skulle ha en strategi. Chefer skulle också ha egna personliga strategier. Jag har en känsla av att strategiivern lite lagt sig. Floskelfaktorn har blivit alltför hög, konsulterna måste ha nya produkter att sälja. I dag ägnar man sig kanske mera åt att beskriva processer, utveckla system och funktioner? Mera fokus på det praktiska, pendeln har vänt.

Men strategiskt tänkande är oerhört viktigt. Därför tror jag inte alls det är dumt att skriva strategier, att sätta sig ner, ta distans och ordentligt fråga sig själv och diskutera, helst öppet och inom hela organisationen, vart man egentligen vill komma, vad som är viktigt och hur man bäst kan uppnå målen. Förmågan att agera strategiskt är ändå på inget sätt beroende av att man har en välskriven strategi som sammanfattar hela verksamhetsideologin i någon snärtig slogan (som ofta ändå kommunicerar budskapet närmast till dem som varit med om att formulera den, snarare än utåt - utåt sett är alla lika intetsägande och banala, därför är det viktigt att göra hela organisationen så delaktig som möjligt då den skrivs). En välformulerad strategi är sannerligen inte heller något bevis på att ledningen eller någon annan inom en organisation förmår implementera den på verksamheten.

I slutändan handlar det om att kunna se skogen för alla träd. Det handlar om att kunna prioritera rätt, om att fokusera på rätt saker, om att kunna se samband mellan gjorda insatser och resultat. Det handlar också om att kunna väga in och beakta annat än på förhand utsatta mätare eller kortsiktiga ekonomiska konsekvenser och resultat. Det handlar om den stora bilden, om hur delar påverkar helheten, om hur helheten påverkar delarna, om människor och kultur, om samhällsutveckling och om långsiktighet. Det handlar att kunna bedöma sina resurser, styrkor och svagheter och framtida möjligheter. En nedtecknad strategi ska hjälpa en att fatta beslut i vardagslunket, men strategiskt tänkande kräver ingalunda en nedtecknad strategi. I en organisation är det kommunikationen som är viktigare, att alla är överens om vad man vill uppnå, om vart vi är på väg och hurdana medel som är okej att använda. Man måste kunna se omvärlden och sig själv för vad de är. För att kunna fungera bra behöver man därför tillräcklig och korrekt information om hur saker förhåller sig. Allt detta verkar så självklart, men är många gånger svårt i praktiken.

2 kommentarer:

  1. Super bra artikel, vi behöver strategier för att kunna se ett steg längre fram, för att vi ska kunna analysera och se på saker och ting från nya perspektiv.

    SvaraRadera
  2. Intressant artikel, jag arbetar med strategi varje dag på mitt jobb, där man hela tiden ska finna strategier för att förbättra och ändra tänkande och funktioner. Utan strategier hade vi suttit still och vi hade inte sett några resultat.

    SvaraRadera