måndag 18 juni 2012

Det är inte rasism men lika illa


Som ideologi är rasismen är försvagad. Förutom att sådana teorier vetenskapligt anses helt kullkastade är de i praktiken motbevisade. I dag kan vem som helst se att det är uppväxtmiljön som är avgörande för hurdana egenskaper och värderingar människor visar i sitt beteende, inte hudfärgen.

Rasism är inte politiskt korrekt. Man har alltså varit tvungen att överge de biologiska förklaringarna till främlingshat och egoism. Men de nya orsakerna är lika förskräckliga. Samma mönster finns kvar, men i stället för att argumentera för biologisk segregation eller överhöghet, tar man till resonemang som bygger på kultur eller religion. I grunden är logiken ändå samma: blandning ("mångkultur") är av ondo, den egna kulturen är som bäst så som den är, eller möjligen var fordom under en guldålder. 

För en kulturvetare är resonemanget uppenbart absurt. Våra europeiska kulturer har inte vuxit fram i något vakuum. Till kulturens grundläggande egenskaper hör förändring och utveckling. Alla kulturer är blandningar och det är omöjligt att dra entydiga gränser mellan olika kulturer. Gränserna är ständigt föränderliga, flytande och beror på situationer och individer. Hur man gör och tänker i olika situationer beror på miljoner olika saker som delvis är olika vid varje unika situation. Att dela upp folk i vi och dem är abstraktioner och förenklingar, som inte får ha någon relevans då vi bemöter enskilda människor. Alla människor är unika och alla har ett människovärde som är lika. Allt annat är chauvinism.

Därför reser sig mina nackhår då jag hör en helsingforspolitiker i radio förklara att tiggeri bör förbjudas eftersom "det inte hör till den finska kulturen". Detta argument är ren chauvinism. Man kan förbjuda något för att det kränker eller hotar mänskliga rättigheter. Om det förekommer våld eller hot om våld mot människor, natur eller egendom. Om man är utilitaristiskt lagd kan man argumentera för att  förbjuda tiggeri som ett sätt att bekämpa människohandel eller annan brottslig verksamhet. Men man kan inte förbjuda något för att det inte hör hemma i "vår kultur". Jag är chockad. Jag trodde vi kommit längre än så. Det största problemet med rasismen var dess chauvinism. Den verkar leva kvar lika oförblommerad som förr. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar