torsdag 16 februari 2012

Bokhistoriska databasen Henrik

I dag hade jag ett trevligt möte med den (rätt) färska professorn i bokhistoria Tuija Laine - den första i Finland och en av få i Norden. Vi har sedan många år ett roligt gemensamt projekt, som trots att det legat vilande en tid, stilla fortlevt på webben under beskydd av Finska Litteratursällskapets bibliotekschef Cecilia af Forselles. Det gäller den bokhistoriska databasen Henrik.

Bakom databasen finns i själva verket ett helt nätverk av bokhistoriker som varit inblandade på många sätt. Ett resultat av samabetet är boken The Emergence of Finnish Reading and Book Culture in the 1700s, som innehåller studier i finländsk 1700-tals bokhistoria. Eftersom vår krets fokuserat på bokägande och läsning är texterna mer kulturhistoriska än fokuserade på existerande gamla böcker. Inspirerade av Henrik Grönroos forskning har vi hämtat kunskap ur olika typer av bokförteckningar - vanliga människors läsande blev vanligare under denna tid. Det är just sådan information som samlats i databasen i en indexerad och sökbar form. Man kan där se vilka böcker en handelsman eller hantverkare ägde. I databasen har införts böcker från Helsingfors och Uleåborg.

Dagens möte handlade om fortsättningen. Vi kommer nu att få en praktikant som börjar föra in material från Åbo, så vi får ännu ett nytt material att jämföra med. Det ska bli spännande. Åbo var ändå universitetsstad. Hur skilde sig stadens bokkultur från de två andra städernas? Det återstår att se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar