måndag 13 februari 2012

Ännu om film

Jag måste ännu tillägga några ord om digitalisering av film. Peter von Bagh, som måste anses vara en av de största experterna och en av vår tids stora intellektuella på området åtminstone i Europa, har ansett att det statsfinansierade digitaliseringsprojekt i våra biografer som är i sitt slutskede är en av det senaste seklets värsta kulturskandaler. Han utdömer digitaliserade versioner av gamla filmer både i både estetiskt och vetenskapligt hänseende. Endast mycket högklassig digitalisering av HD-kvalitet kan (möjligen) komma på fråga. Bildåtergivningen bedömer han i 999 fall av 1000 som fullständigt undermålig, och är skärrad över att filmforskare exempelvis skriver vetenskapliga texter om film utgående från diverse dvd-versioner. von Bagh anser att bildkvaliteten, ljuset, färgerna och känslan i riktig film inte kan återges digitalt. Han har förfäktat detta återkommande i synnerhet i tidskriften Filmihullu.

Det som förr hette Filmarkivet är i dag en del av det Nationella audiovisuella arkivet, där man samlar in och bevarar både tv, radio och film. Antti Alanen har fört en interassant blogg och han har också skrivit om digitalisering. Inlägget är gammalt och en del har väl förbättrats vad gäller standarder, men inlägget är belysande gällande villrådigheten inför de nya teknikerna. Kanske det ändå inte gått så illa, åtminstone ibland har ju tekniken varit till nytta, som man kan läsa i Kristin Thompsons och David Bordwells blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar