tisdag 7 juni 2011

Om flöden och metadata

Internet växer med miljontals sidor varje dag. Hur kan man försäkra sig om att hitta relevant information? För ändamålet använder sig allt flera människor av flödestekniker och sociala medier som filter. Ju mer specifika flöden man kan använda sig av, desto bättre filter utgör de. Man vill få syn på för en själv viktig information i den störtflod som sköljer över en dagligen på webben.

Mängden webbsidor som använder sig av flöden har också blivit allt fler. Man kan inte i dag längre "sitta och vänta" på att folk ska besöka ens webbsidor och på eget initiativ regelbundet använda sig av de tjänster man erbjuder. Man måste vara uppsökande och aktiv. I praktiken betyder det att man bör skicka ut länkar via flöden. Webbeteendet bygger allt mer på att folk följer länkar till specifik information, länkar man får färdigt sovrade av maskin eller människa. Helst människa, eftersom människor förstår också innehållets betydelser och sammanhang bättre än en dator någonsin kan göra.

Tyvärr är de flesta flödena ännu rätt gammalmodiga. Det innebär att de har en väldigt grovkornig karaktär: en sändare sänder ut alla meddelanden till alla. Risken är att användare väljer bort för stora flöden. Då förlorar man användare. Man vill – man måste – i dag filtrera den information man utsätts för i ett tidigare skede än då den nått datorskärmen.

Det förutsätter att informationsproducenterna skapar möjligheter att skräddarsy flödena bättre. Det kräver aktiv analys och kategorisering av innehållet redan i publiceringsskedet. Det kallas indexering ock skapar metadata. Det lönar sig, åtminstone för dem som producerar stora mängder material av olika slag, att satsa på indexering och informationsförvaltning. Om man bara sitter och väntar ger man inte bra service. Eller om man bara distribuerar information med storsleven och kastar den i stora klimpar hit och dit på folk är det inte effektivt. Man riskerar bli marginaliserad. Låt folk välja vad de vill uppmärksammade på. Skapa metadata, skapa högklassiga och specifika flöden. Det lönar sig i längden. Alldeles säkert.

2 kommentarer:

  1. Tyvärr finns det fortfarande människor som inte tänker på rss eller inte ens direkta länkar! T. ex. som nyligen annonserats har Brukskultur Åtvidaberg börjat utgiva på deras sidor en resedagbok som uppdateras tydligen dagligen. Men hur många läsare missar de genom sidastruktur som inte ens ger en direkt address till sidan. Samma sak har irriterat mig med flera "månadens föremål" museum-sidor som man har gömt undan ännu flera klickar.

    SvaraRadera
  2. Mycket bra kommentar! Resultaten av min lilla Facebookenkät i anknytning till samma sak är också ganska intressanta, jag ska återkomma till den i ett senare inlägg.

    SvaraRadera