onsdag 15 juni 2011

Lite om Pondus

Vårt nätverk för länkad data och relaterad information börjar ta form. Utgångspunkten är att de flesta finlandssvenska informationsresurserna på webben i dag utgör separata silon. Användare hittar inte nödvändigtvis fram till information de skulle ha nytta och glädje av. Det beror på att informationen finns på olika håll, utan hänvisningar till andra ställen med liknande information. De finlandssvenska sammanhangen utgör en laboratorium av lämplig storlek.

Under det sena 00-talet förändrades hela webben och förvandlades till en plattform där alla kan publicera sig. Nu står vi inför nästa stora steg i webbens utveckling. Informationen är i allt högre grad maskinläsbar och webbkulturen mer beroende av flöden och länkad data. De stora portalprojektens tid börjar vara förbi.

I dag måste vi fokusera på att producera innehåll samordnat och ge det ett sådant format att användarna hittar det och kan använda det på många sätt. Vi måste också öppna så mycket av våra resurser som möjligt för att öka användningen och användarnas möjligheter att utveckla egna tjänster.

Målsättningen med projekt Pondus är att öppna så många informationssilon som möjligt och skapa förutsättningar för länkning av data.

Samtidigt kan vi upptäcka överlappande verksamheter och informationsresurser och rationalisera våra verksamheter inom det finlandssvenska fältet.

Rationalisering och större genomslag kan uppnås genom:

● ett etablerat men öppet samarbetsnätverk för innehållsproducenter
● bättre informationsflöde mellan projekt och verksamheter
● bättre koordination och enhetligare lösningar
● att skapa medvetenhet om nationella standarder och semantiska system och öka användningen av Allso
● inbesparingar för alla genom samordning och bättre tillgång till information

Huvudmålsättningen är att höja kvaliteten och genomslaget för svenska material och verksamhet på webben. Projektfokus ligger i att hitta synergier och skapa möjligheter för länkning av data och presentation av relaterad information på olika sajter.

För mera information kontakta undertecknad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar