tisdag 26 april 2011

Slutklippt?

I går kom ett pressmeddelande på e-posten från Sibeliusmuseum. Det var ett väntat meddelande, för jag hade redan för några veckor sedan kontakt med dem. I meddelandet stod att Sibeliusmuseums pressarkiv med musikhistoriskt material drar ner på sin verksamhet på grund av personalnedskärningar.

Klippsamlingarnas tid börjar vara förbi. Yles omfattande pressklippsverksamhet har lagts ner. I dag hittar man informationen på nätet. Tror man.

Det är i och för sig helt riktigt och vettigt att man inte längre behöver klippa material ur dagspressen på många olika håll. Den offentliga diskussionen förs dessutom i dag inte längre endast i tidningspressen, så klippsamlingar blir inte på något sätt heltäckande längre. Hur till exempel företag numera bevakar media är för mig osäkert, och ännu oklarare är om man lyckas dokumentera material exempelvis från webben utan att bryta mot upphovsrättslagar.

Jag har nu jobbat i snart två månader på Brages Pressarkiv, varför jag naturligt nog funderat mycket över dessa frågor. Vi alla här är medvetna om den förändrade offentligheten och de starka drivkrafter som påverkar mediernas värld, vårt samhälle och vår kultur på dramatiska sätt.

Samtidigt ser vi att vi har en unik kompetens vad gäller informationsförvaltning. Jag hittade nyligen ett underbart citat av Clay Shirky: "It's not information overload. It's filter failure." För att klara sig bland medier måste man kunna orientera sig och filtrera. Det blir allt viktigare hur informationen är strukturerad och organiserad. Folk börjar vakna till vikten av metadata och systematiskt omhändertagande och sorterande av information, kuratering. Det mervärde man kan ge information genom att sålla och berika den blir allt viktigare.

Så fast man kanske slutar klippa, fyller mediearkiven en allt viktigare funktion i vårt samhälle. Att hjälpa folk att hitta revelant information är avgörande, både vad gäller forskare, beslutsfattare och allmänhet. För även om Google är bra, kan man missa mycket viktig information, om den inte är väl förvaltad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar