onsdag 20 april 2011

Att förtjäna på innehållsproduktion

Publikationssektorn söker fortfarande nya lösningar i den nya situation som uppstått. I princip råder inom mediebranschen en ägg-hönaproblematik gällande annonspengarna som ohjälpligt kommer att i framtiden behöva tas in också via webben. Vissa tecken finns redan på att annonsörerna faktiskt börjar flytta pengar till webben, men mediehusen har här hård konkurrens, varför de snabbt borde klara av att göra om sina koncept, i synnerhet i USA. I Finland är marknadsskiftet troligen betydligt trögare, vilket gör att medierna här i viss mån har råd att avvakta ännu ett tag.

Samtidigt borde man inte vila på sina lagrar, utan tiden borde effektivt användas så att man framöver faktiskt kan utnyttja sina resurser maximalt. I USA märks fortfarande kraftigt sjunkande upplagor, även om resultatkraschen bromsats upp, mest tack vare diversifiering av verksamheterna. Annonsintäkterna kommer troligen ändå aldrig att komma upp till papperstidningarnas nivå, varför man igen vänt sig mot betallösningar för digitala material. Det finns möjligen nu en viss mognad för saken redan. Också Google har ju numera utvecklat ett system för betalning, Google Checkout. Tidningarna borde kanske börja se sig själva mer som leverantörer och förmedlare av kvalitetsinformation på ett mer fördomsfritt och innovativt sätt än tidigare.

Försäljningen av e-böcker har i den anglosaxiska världen redan etablerat sig (f n ca 7% i USA), och läsplattor finns ny att få också i Finland. En hel del problem har uppstått kring lånande av e-böcker, vilket lett till debatt och handling både bland privatpersoner, företag (lånetjänster) och inom bibliotekssektorn. Amazon och en del bokförlag har tagit strid om saken. Generellt känns prisbilden fel i Europa. Folk förväntar sig visst att e-böcker ska vara billigare än traditionella böcker, eftersom man inser att kostnader för material, transport och lagring fallit bort. De facto är de ofta nu något dyrare, vilket påverkar försäljningen mycket negativt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar