måndag 14 mars 2011

Kulturkompetens högt i kurs

Riksdagens framtidsutskott har beställt en publikation av innovationsprofessorn Antti Hautamäki och forskaren Kaisa Oksanen från Jyväskylä. Texten finns tillsvidare på finska Tulevaisuuden kulttuuriosaajat – Näkökulmia moderniin elämään ja työhön. Den behandlar betydelsen av kulturkompetens i framtiden.

I utskottets förord lyfter man särskilt fram behovet av allmänbildning. Denna allmänbildning inkluderar inte endast fakta, utan också en förståelse för värderingar. Man föreslår därför att kunskaper i kultur och historia bör betonas i grundutbildningen. Bland de allra viktigaste värderingarna och kompetenserna finns öppenhet och en förmåga till kommunikation. Likaså krävs modernt ledarskap och empowerment. Det ålderdomliga hierarkiska ledarskapet som omhuldas på många håll, dolt eller öppet, hör enligt utskottet till det förflutna, industriella samhället. I dagens värld, där handelsvaran är tjänster eller andra immateriella produkter, måste man ge upp tanken på total kontroll eller mätbarhet. Värde är inte alltid mätbart, det är något man måste lära sig att leva med. I morgondagens Finland opererar man allt mer med verksamhet som kräver kreativitet och förtroende för medarbetarna.

Det känns trevligt att läsa dylikt i ett politiskt papper i vårt land. Man vågar kanske till och med skönja ett slut på den patetiska taylorism man sysslar med på många håll.

Själva texten utgår från alla tänkbara och otänkbara tänkare som sysslat med modernism och postmodernism och är bitvis inspirerande. Ändå känns användningen av metropol-begreppet påklistrat och emellanåt blir texten en nästan outhärdlig räcka av floskler om nätverk och kreativitet.

Ett konkret och glädjande råd är att man framför allt bör vara inkluderande vad gäller olika kulturer och traditioner. På det området har vi ju faktiskt redan ett konkret projekt på gång, nämligen det Mångkulturella feståret. I stället för att skala bort kristna traditioner i skolorna kan man gå in för att fira många fester från olika håll av världen. Vad är roligare än det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar