måndag 23 april 2012

Vetenskap och webb

I dag började vi med att titta på TED talkvideon om textmining. Efteråt diskuterade vi lite metodiska problem som representativitet och det faktum att språket faktiskt är så erhört kontextberoende, medan datorn bara opererar med siffervärden och matematiska algoritmer.

Sen berättade jag om vetenskapligt publicerande och hur den vetenskapliga kommunikationen traditionellt sett ut. Dagens läge är ändå ett annat, eftersom webben erbjuder möjligheter till öppen och snabb kommunikation. Vi talade också om upphovsrätter och vad de innebär. Jag rekommenderade användning av Creative Commons-licenser alltid då det bara är möjligt. Delad kunskap är mångfaldig glädje och gynnar både den som ger och den som tar - liksom hela samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar