lördag 11 januari 2014

Informationsförvaltning som det ska göras

I går hade jag ett möte som gjorde mig glad och varm om hjärtat. Att informationsförvaltning också i en mycket stor organisation kan göras långsiktigt, heltäckande och smart är inte alls en självklarhet. Jag hade nöjet att diskutera med chefen för Helsingfors stads faktacentral Asta Manninen. Hon har en ovanligt klar syn på informationens stora strategiska betydelse för staden och hela samhället. Då gäller det inte bara tekniken i sig, utan strukturerna och innehållet. Hon är en av krafterna bakom det internationellt premierade Helsinki Region Infoshare och har också tillbringat en hel del tid med att utomlands presentera hur man arbetar i Helsingfors. Hon har sett och förstått hur man engagerar de bästa krafterna och får resultat. Och en av hennes grundpoänger är öppenheten.

Förra året skapades därför ett öppet gränssnitt för stadens ärendehanteringssystem, Open Ahjo. Det tog inte heller många månader innan applikationer började komma. Det torde vara unikt i Europa att man kan gå in och kolla stadens alla papper på detta sätt, alla beslutsunderlag, beredningar och beslut. Problem som personintegritet har varit till för att lösas och inte använts för att förhala öppnandet, vilket lätt kunde ha hänt. Att allt varit möjligt att göra till rimliga kostnader har förstås att göra med att man på staden modigt byggt sina egna system och därför har möjlighet att smidigt och iterativt utveckla dem vidare själv eller med de mest lämpliga parter i varje sammanhang. Det har krävt investeringar, men framför allt mod och långsiktigt tänkande, att välja en sådan väg. Men det har lönat sig, det ser vi nu, när Helsingfors är en av de bästa i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar