måndag 20 januari 2014

Arkivtankar

Egentligen skulle jag gärna ha skrivit något trevligt mitt i allt elände. Men jag måste ändå uttrycka min oro över den utveckling som verkar pågår inom historievetenskapernas och humanioras forskningsinfrastrukturer. De viktigaste materialen och resurserna finns i de så kallade minnesorganisationerna. Det är arkiven, museerna och biblioteken som har hand om största delen av dessa resurser. Men när det gäller arkiven, handlar det inte bara om forskningsinfra. 

Att man planerar drastiska nedskärningar inom arkiven är inte bara beklagligt ur forsknings- och kunskapsperspektiv. Det är mycket oroande med tanke på hela vårt samhälle. En rättsstat dokumenterar sin verksamhet. En demokrati erbjuder sina medborgare information. Öppenhet kräver informationsförvaltning.

En tid då informationsmängderna växer explosionsartat, är inte en tid då man ska skära inom arkiven. Det handlar om grundfunktioner i vårt samhälle och om medborgarnas rättsskydd. 


Det står klart att man bör skriva om arkivlagen. Vad jag vet finns det i dag partier med arkiv som får statsbidrag och partier som blir utan. Verksamheterna måste också moderniseras. Modern informationsförvaltning kräver dessutom att arkivfunktionerna är integrerade med kärnverksamheterna, vilket är särskilt viktigt då det gäller digitala material. Arkivsektorn står inför stora utmaningar. Det skulle vara pinsamt för Finland om vårt hundraårsjubileum firas i tecken av en nedmontering av en viktig del av rättsstaten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar