torsdag 8 september 2011

Vad jag hoppas lära mig

Sällan har jag haft så roligt när jag planerat ett seminarium, som när vi jobbat med #m11i. Jag har fått jobba med fantastiskt engagerade och inspirerande människor från olika organisationer. Processen är inte alls färdig ännu, den pågår för fullt och är underbart öppen på ett leadbeaterskt sätt.

Jag hoppas att många andra också tar sig tid att hoppa på, för det är en mycket viktig diskussion som vi alla bör ta: Vad ska vi ta oss till med webben? Vi måste försöka gå in i alla de stora förändringarna med öppna ögon och inte blint låta oss styras av modeflugor och öppna eller dolda kommersiella intressen. Vi bevittnar som bäst en stor samhällsförvandling, där vi själva är medskapare.

Förutom att #m11i är ett försök att bidra till diskussionen genom ett forum för människor inom olika organisationer och med olika kompetensområden, måste jag erkänna att jag har en halvdold agenda. Det är ingalunda meningen att den ska dominera diskussionen, utan allra mest hoppas jag kunna lära mig genom att lyssna. De förberedda inläggen belyser olika aspekter av webben: webben som informationskälla, som offentlighet och som kulturarv. Det jag hoppas kunna få hjälp med är att gestalta vad som är det relevanta på webben; det vill säga vad vi ska försöka ta till vara inom projekt Presstanda och hur ett digitalt arkiv ska byggas upp så att det svarar mot verkliga behov.

Dessutom hoppas jag att vi faktiskt kan prova oss fram och lära oss nytt om medierna själva, om användningen av olika webbverktyg och hur man kan integrera dem i en seminariekontext. Det finns många roliga idéer och vi får se vad som förverkligas … Det är en fantastiskt fin sak att få testa detta med de experter inom media och journalistik som hittills varit inblandade. I teamet finns nu Micke Hindsberg, Johanna Lindfors, Robert Runeberg, Julius Uusikylä, Magnus Londen och undertecknad - mer eldsjäl än expert, kanske. Fler är välkomna!

Jag hoppas också att alla taggar sina inlägg på webben då de tangerar seminariets område med vår egen hashtag #m11i. Och dra er inte för att ta kontakt med mig om ni har idéer om vad som kunde eller borde göras kring denna sak! Inga idéer är för små eller för stora eller för galna. Vi måste vara öppna och kreativa! NU!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar