lördag 17 september 2011

Upphovsrättslicens på webben

Den finska upphovsrättsorganisationen Kopiosto har i år lanserat en licensavgift som skolor ska betala bland annat för att kunna använda bilder och text från webben i undervisningen. Avgiften är 3,49 euro för grundskolelever och 7,09 för gymnasister . Med moms då, förstås. Man har till och med antytt att denna licensavgift skulle ha något att göra med forskning. Att fritt tillgängligt material inte kunde användas för seriös forskning? Det är fullständigt oerhört. Att man inte kunde forska i webben utan att betala för det? Hur mycket ska vi riktigt hugga oss själva i foten i vårt "informationssamhälle"? Om vi inte vet och lär om det, faller vi garanterat av utvecklingen.

Kopiosto verkar inte ha besvärat sig att översätta sidorna till svenska.

Hela resonemanget är absurt och jag har oerhört svårt att förstå hur man vid ministeriet kan ha tyckt att Kopiosto i detta skede kan representera alla som bloggar eller laddar upp bilder på Flickr, så väl inhemska som utländska människor och organisationer.

Så länge det inte finns någon takorganisation för alla bloggare exempelvis. Lagen säger nämligen:

Bestämmelserna om avtalslicens i denna lag tillämpas när avtal om användning av ett verk har ingåtts mellan användaren och en av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland använda verk inom ett visst område. En licenstagare får med stöd av en avtalslicens i enlighet med licensvillkoren använda även sådana verk inom samma område vars upphovsmän inte företräds av organisationen.

Så det är rimligtvis inte en avtalslicens det handlar om. I praktiken överförs alltså i denna modell pengar (dessutom ofta av kommunernas surt förvärvade och knappa skatteintäkter) till en upphovsrättsorganisation som inte är redovisningsskyldig till dem som producerat materialet eftersom motpart saknas för stora delar av materialen.

Det har sagts att avgiften är en avgift som motsvarar de avgifter som uppbärs för tomma kassetter. Skillnaden är ändå rätt stor, principiellt, eftersom det är en så erhört mycket större del av foto- och textmaterialen som görs av "vanliga människor" som inte ens går att spåra. Det handlar om en underlig extra skatt, som betalas med skattemedel till en organisation som representerar en handfull aktiva människor.

Pengarna borde ju i så fall rimligtvis gå tillbaka till offentliga, gemensamma pengar! Eller kanske man kunde tänka sig en så radikal tanke, att man kunde understöda utbildning och forskning genom att låta dem använda material gratis? Och kanske spara in lite administrationskostnader på kuppen?

Det kan ju dessutom till och med hända att någon, som lagt upp något öppet på webben, har tänkt att han gör det för allmännytta, av glädjen att dela med sig och ge något till sina medmänniskor?

Tänk på det, tre och femtio betalar vi till Kopiosto per barn för att de i skolan ska kunna titta på något finns öppet tillgängligt på deras hemdator. Är det faktiskt såhär vi ska ha det?

Funderar själv på om jag nu borde a) kontakta Kopiosto för att få ut min del av uppburna avgifter bara för att se vad som händer eller b) lägga upp den CC-licens jag redan länge tänkt sätt hit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar