tisdag 17 maj 2011

Experter i samarbete


Det stora nationella projektet
inleddes år 2008 med de ambitiösa målsättningarna att utveckla ett gemensamt gränssnitt för arkiv, museer och bibliotek. Man ville också planera en centraliserad lösning för långsiktigt digitalt bevarande. En viktig utmaning var också att öka kompetensen och skapa samarbetsformer för hela fältet.

Det sista var kanske det allra svåraste. Man har av tradition arbetat på olika sätt inom de olika sektorerna. Man har haft olika teoretiska och vetenskapliga kontexter och målsättningar, vilket har avspeglat sig i sinsemellan mycket olika sätt att strukturera samlingar och följaktligen också informationsresurser.

I dagens värld är det ohållbart. Samtidigt är det extremt känsliga frågor att diskutera, eftersom informationsresurserna som modeller av världen också utgör modeller av expertisen. Genom att ifrågasätta någons expertis blir man sällan populär. Fast det är ju inte det det handlar om. Men det tolkas lätt så, som att man vill lägga sig i och börja bestämma om saker man inte förstår sig på. Frånta någon auktorietet, ifrågasätta kompetens.

Jag måste därför verkligen lyfta på hatten för projektets ansvariga verkställare Minna Karvonen och hennes högra hand Tapani Sainio. Båda två är genomsympatiska och mycket kompetenta personer. Minna Karvonen har tålmodigt och bestämt men vänligt vallat alla kulturarvsmänniskor till samma bord gång på gång. Att de haft stöd på högsta ort har förstås hjälpt henne, men hon har med Tapani Sainio lyckats motivera hundratals människor att tillsammans diskutera sitt eget arbete, sin expertis, möjligheterna att dela med sig av sin kompetens och sina resurser. Det har varit otroligt fint att få följa med.

Trots att det tekniskt ännu finns en hel del att göra och det behövs mycket arbete för att få riktigt smidiga sökningar, enhetlig metadata och relevanta sökresultat, är vi nu verkligen på väg!

Projektet går nu in i sin andra fas, 2011-2013. Nu gäller det att tillgängliggöra de stora mängder material som digitaliserats under förra året. Systemet för långsiktigt bevarande ska ta sina första steg. Det blir spännande!

Den första fasens slutrapport finns nu på engelska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar