söndag 7 mars 2010

Nerver och mjölk

Karin Johannissons bok Melankoliska rum kommer säkert att bli en bok av betydelse, inte minst för eliten. Då olika utbrändhets- och depressionsdiagnosers obehagligt svartvita kategorisering av människor i dem som orkar och dem som inte orkar blivit vanlig och accepterad, kommer vi att behöva mer nyanserade begrepp att närma oss och hantera olika slag av illamående och känslor överlag. Känslor av trötthet, otillräcklighet, rädsla och ångest, som tränger sig på allt emellanåt och som blir ett konkret problem för människor som förväntas vara kreativa i ett intellektuellt arbete. Johannisson förser oss med en vokabulär och ger oss tankeställare: är inte styrkraften i dagens samhälle en känsla av otillfredställelse, en känsla som utgör en viktig förutsättning för att marknadsekonomin skall florera och växa i den takt som är nödvändig? Känslor av isolering, besvikelse, maktlöshet och/eller avsaknad värdegrund (vad ofta man efterlyser diskussioner om värderingar i dag!) anvisas av Johannisson en naturlig plats i melankolins och mänsklighetens historia.

Det är kanske så man skall förstå statsministerns absurda, affekterade reaktion på att mjölkförpackningarna i närbutiken förändrats. Mjölken har en helig, djupt psykologisk betydelse i den finska kulturen (och varför skulle den inte ha det, spädbarnets första och viktigaste föda, sammanlänkad med modern och moderskärlek osv.). Att vårt land importerar både säd, kött och el kan man tydligen leva med, men rör inte den inhemska mjölken! Att det dessutom förnuftsmässigt är en helt felaktig reaktion (Arla Ingmans mjölk kommer t ex från Hämeenlinnan osuusmeijeri, varför den i Helsingfors är närmat) visar på den irrationella ångest mjölken – eller snarast hot om brist på den – kan väcka.

Mjölk och nykterhet verkar också ha en märklig och djup allians, det oskyldiga barnet, mjölken och fosterlandets framtid är oskiljaktliga ( t ex i föreningen Maito ja terveys styrelse sitter förutom en del mjölkproducenter och förädlare även verksamhetsledaren för nykterhetsrörelsen Terveys ry).

1 kommentar:

  1. Mjölkens kulturhistoria är ju synnerligen intressant och även komplex (t ex frågan om mjölk och hygien är historiskt sett betydligt mer invecklad än man kanske i dag tänker sig/minns). Den svenska etnologen Håkan Jönsson har forskat i detta. De facto är också det mångkulturella Sverige ganska restriktivt vad gäller mjölkimport, se http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=841492

    SvaraRadera