måndag 22 mars 2010

Digitala resurser och NDB

Det Nationella Digitala Biblioteket (NDB, på finska KDK) är på slutrakan med förhandlingarna med de olika leverantörskandidaterna för pilotsystemet för kundgränssnittet. Man har bestämt sig för att skilja på den normalisering som kommer att göras inför leverans av metadata till Europeana och det system som erbjuder tjänster till slutkunderna här i Finland. Med tanke på metadatas kvalitet är beslutet säkert klokt, samtidigt som det med tiden kommer att innebära väldigt olika mappningar till NDB och Europeana, eftersom man på europeisk nivå målmedvetet strävar till mångspråkiga lösningar och semantiska sökningar. Inom Europeana har man därför redan börjat skissa fasetter som beskriver innehållet. Man får hoppas att de två systemen i slutändan inte konkurrerar om innehåll.

Avsikten är att kundgränssnittet skall erbjuda tillgång till så väl kataloger och förteckningar som digitala material. Målsättningen är att samla alla material oberoende av sektor eller producent, vilket förstås är kundvänligt och behändigt, även om det ställer en hel del krav på användbarheten. En liten utmaning blir dessutom att få med andra typer av digitala resurser, såsom databaser. Det är inte alla gånger ändamålsenligt att indexera innehållet i en databas, utan resursen borde få egen metadata. Därför har vi på SLS beslutat att samla våra digitala resurser i en katalog, där vi beskrivit både specialwebbsidor, webbutställningar, spel och forskningsdatabaser. Saken är ganska lätt fixad och jag hoppas att denna databas också kan höstas till NDB i sinom tid. Det gäller att tänka kundorienterat: vilken nivå på sökresultaten är hanterliga för kunden? Dessutom tycker jag att det vore bra, om folk till exempel via en sökning på Topelius direkt också hittar hela den fina sajten med alla dess resurser, i stället för dess tusentals enskilda objekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar