lördag 21 september 2013

Open Science-seminarium på Alexandersinstitutet

I går hann jag vara med om en del av ett riktigt superintressant seminarium om forskningen och digitaliseringen vid Helsingfors universitet. Vi kom att diskutera många av de frågor som vi med Kenneth Nyberg också behandlar i Historia i en digital värld. En intressant tanke som dök upp var hur viktig kontexten egentligen är för både tolkning och källkritik. Då autenticitet har förvandlats till ett ohanterligt begrepp, får forskarna tillmäta kontexten en allt större betydelse. Vi kom till att inget är som förr, eftersom den digitala världen förändrat allt och skapat både verktyg och material på ett sätt som inte kan förbises - hur gamla eller avgränsade material man använder sig av. Vi måste ändå alla förhålla oss också till det som finns på webben.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar