måndag 9 januari 2012

Granskning av digitala resurser

Inför min kurs Digital kultur i humaniora har jag förberett den tillhörande essäuppgiften. Jag tänkte dela med mig av uppdraget redan nu eftersom jag är lite nyfiken på respons. Dessutom antar jag att de allra flesta som skriver om en digital resurs kommer att vara tvungna att ta kontakt med den som producerat materialet - och jag tänkte detta kan fungera som en liten förvarning. Och ännu mer: i fall någon är intresserad av att få dylik respons på sina digitala material, ta gärna kontakt med mig, så kan jag försöka bussa någon duktig student på era material!

På något sätt kanske detta också kunde fungera som en liten checklist för både forskare och kulturarvsorganisationer gällande digitala material. Så här lyder uppdraget:

- leta reda på ett digitalt material på webben som kunde användas vid historisk forskning

- presentera materialet: hur har det producerats? Av vem? När? Under ett hurdant projekt? För vilket syfte? Avgränsningar som gjorts (vad kunde vara med, men är inte)? Växer materialet ännu? På vilket sätt?

- Teknik: är materialet digitaliserat eller digitalbaserat? Vilken är den underliggande tekniken? Databas? Vilka format har använts? Hur är processen och systemet dokumenterade? Är dessa uppgifter tillgängliga? Är programkoden öppen? Hurdan licens har koden?

- Sökbarhet och metadata? Vilka metadatastandarder har använts: presentera dem! Kolla dem lite närmare om möjligt. Vem har skapat metadata? Används kontrollerade vokabulärer: i så fall hurdana och vilka (vem upprätthåller)? Finns länkningar? Hurdana sökningar kan man göra? Andra funktioner som finns? Finns API?

- Hur skulle du hänvisa till materialet? Finns PI? Funkar detta? Har du lätt att följa dina egna stigar framåt och bakåt i systemet? Kan du spara enskilda vyer? Går det att hänvisa till dessa om det behövs?

- Finns det en bevaringsplan för materialet? Bedöm hållbarheten hos projektet/resursen? Kommer den att finnas tillgänglig om fem år? Om tjugo? Varför?

- Hitta på en forskningsfråga eller projekt där du kunde använda resursen på ett meningsfullt sätt. Hur skulle det gå till? Vilka källkritiska frågor borde du i så fall behandla?

- Gör en sammanfattning med allmän respons: Vad är bra med resursen och vad borde man åtgärda för en bättre användbarhet för forskare? Andra förslag på utveckling eller förbättringar.

2 kommentarer:

  1. Finfint Jessica! Det låter som en toppenbra uppgift! Jag är rädd för att väldigt många digitala källmaterial inte håller måttet för forskning, så minst lika viktigt som det är att studenterna lär sig kritiskt granska digitalt material är det att materialskaparna lär sig att skapa trovärdiga källor. Alltför ofta saknas lättillgänglig information om själv projektet (del 1 ovan) och då faller genast hela trovärdigheten.

    SvaraRadera
  2. Tack, Charlotte. De flesta material duger väl egentligen endast som sökhjälp, då det gäller seriös forskning. Men när vi talar om digitalbaserade material blir ju frågan riktigt intressant, ta nu webbarkiv t ex ...

    SvaraRadera