onsdag 11 januari 2012

Digitalisering skapar inte upphovsrätt

Material som tillhör kulturell allmänning blir inte plötsligt belagt med ny upphovsrätt bara för att det digitaliserats. Så kunde vi ju inte ha det: det handlar om en nyutgåva, må vara i ett annat format. Men inte kunde det ju vara så att den som ger ut Divina Commedia i dag, plötsligt får copyright på verket?

Det här verkar ändå vara svårt att gestalta ibland. I Storbritannien har man av något outgrundligt skäl, kanske delvis beroende på en överlag annorlunda tradition på området, valt att gå emot denna rätt självklara och logiska princip. Den smått absurda logiken har ändå inte testats i domstol ännu. Dessutom finns en tradition av fair use i de anglosaxiska länderna. I Storbritannien finns också mycket tunga röster för öppen data.


Bilden här intill finns i RAÄs fotogalleri på Flickr och är markerad som public domain.

Men lagen är sådan att upphovsrätt uppstår om man behandlar materialet så att verkshöjd uppnås. Dessutom är man då fri att utgå från vilket material som helst - oberoende av upphovsrätt.Ett exempel på detta är signaturen (?) Jed Fish bild som baserar sig på fotot ur Svenska Riksantikvarieämbetets samlingar. Jed har gjort bra, då han uppger ursprunget på fotot och länkat till det. Förutom att det ju är en del av hela poängen med verket, ger han credits åt den som tillgängliggjort materialet. Men här avslöjar igen Flickr ett problem: Det är svårt att identifiera upphovsrättsinnehavarna och ta kontakt med dem! Jag publicerar ändå här en liten kopia av bilden, som citat, för att illustrera vad Jed gjort. Visst är det ett nytt verk? Jag hoppas att ni i gengäld tar er tid att titta på originalet och bekanta er med hans andra bilder om ni gillar dem. Och så hoppas jag att Jed har förståelse för denna ofrivilliga marknadsföring.

Jag vill tacka Kaisa Kyläkoski och Anna Boman för tipsen! Idén till detta inlägg kom än en gång från twitter.

-- Uppdatering: Nu har Jed Fish gett sitt gillande och medgivande till citeringen - via Flickr. Trevligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar