onsdag 28 december 2011

Årsskiftestankar

År 2011 har varit ett spännande år för mig med många nya utmaningar på mitt nya jobb vid Brages Pressarkiv. Från forskarliv och biblioteksvärld har jag fått flytta över till att arbeta med för mig nya material: tidningar och journalistiska material. Som arkivchef sitter jag nu i en position med möjlighet och ansvar att direkt påverka vad som bevaras för eftervärlden av den enorma mängd information som i dag produceras i rasande fart. Vad behöver framtidens forskare för källor och hur kan ett pressarkiv bäst betjäna informationssökande i dag och om hundra år?

Att arbeta på ett litet flexibelt arkiv med en kompetent och motiverad personal är ett fantastiskt privilegium. Under året har vi kommit igång med helt nya digitala arbetsprocesser gällande indexering och arkivering av material. Samtidigt syns en glädjande trend av ökad användning av de unika historiska samlingarna, trots avbrottet som orsakades av stambytet som gjorde att arkivet inte kunde betjäna kunder under hela våren. Både de gamla kunderna har återvänt och nya har hittat oss. Alla nöjda och glada kunder hör till den bästa behållningen i det dagliga arbetet.

En av årets höjdpunkter var Media 2011 Information-seminariet, som ordnades tillsammans med en hel mängd entusiastiska samarbetspartners. Diskussionen före, under och efter seminariet har varit mycket givande och ger en bra grund för vidare utveckling av Brages Pressarkiv. Från seminariet finns mycket intressant material, som man hittar via webbsidan. Vi hoppas förstås kunna ordna ett motsvarande seminarium, #m12i, nästa höst, bara vi lyckas hitta finansiering.

Också det stora och entusiastiska nätverk som uppstått kring Pondus-projektet för länkad data har överskridit alla förväntningar. Att projektet nu fått finansiering innebär att vi också kan börja förverkliga planerna.

Ett litet sorgebarn är dock understödsföreningen Urklippsverkets Vänner, som utgör ett viktigt stöd för verksamheten, men som gärna kunde få flera nya medlemmar. Själva verksamheten är just nu inte så aktiv, men det finns öppenhet för nya idéer och verksamhetsformer för föreningen. Själv hoppas jag att vi kan hitta ännu flera ambassadörer för arkivet: aktiva personer som kunde sprida det glada budskapet om arkivet och kanske gästa vår blogg ibland. Nervös är också väntan på beslutet om statsbidragets storlek, som kommer först efter årsskiftet. Statsbidraget är helt avgörande för Brages Pressarkiv och utgör tre fjärdedelar av hela vår mycket knappa budget.

Jag ser ändå med tillförsikt fram mot år 2012. Det finns mycket god vilja och rationella och vettiga saker att göra med relation till Brages Pressarkiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar