tisdag 6 oktober 2009

Riksarkivet talar

Länge efterlängtade inbjudningar till dialog med Riksarkivet börjar äntligen dyka upp. I går samlades arkivsektorn till ett seminarium, där många frågetecken äntligen kunde rätas ut gällande det nationella digitala biblioteket. Det visade sig, att en stor orsak till att RA varit så restriktiva med att ge råd till de stackars små arkiven som blivit lämnade helt i blåsten med sin digitalisering, har haft att göra med att RA själv haft upphandling på gång, och därför inte kunnat gå ut med annan info än den som funnits i de officiella dokumenten. Frustrationen har varit mycket stor bland de mindre arkiven, och det återstår att se om och hurdana indirekta kostnader som kommer att uppstå på sikt på grund av att man tvingats göra snabba egna lösningar på olika håll.

En lättnad för många var ändå att Ari Rouvari generöst menade att KDK:s kundgränssnitt nog sväljer hurdan metadata som helst (i stort sett). Men värre är att det ju ingalunda löser problem med metadatas kvalitet. Tyvärr kommer man nog inte ifrån att mycket arbete måste göras i de olika arkiven för att man skall åstadkomma bra mappningar och i följden fungerande sökningar. Jag hoppas att man förstår detta på alla håll.

Senare i höst kommer Riksarkivet att ordna ett seminarium för forskare om digitalisering. Bättre sent än aldrig. Det är ett verkligt välkommet tillfälle till dialog om prioriteringar för digitalisering och samarbete som verkligen kan leda till mervärde.

Ännu önskar jag innerligt att man i arkivvärlden skulle se den potential som finns i användargenererat innehåll. Inte minst vad gäller metadata borde man öppna för allmänhetens berikande av beskrivande metadata. Det är fruktansvärt dyrt att göra av proffs. Plus att det ena ju ingalunda utesluter det andra, utan allt är hemåt, allt som kan öka sökbarheten på något sätt. Jag tror inte att en webbanvändare skulle uppleva det som svårt att tolka korrekt om man helt enkelt hade ett eget fält för taggar. Folk är inte så dumma som experter gärna vill tro (för att förhöja sin egen expertis …)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar