onsdag 28 oktober 2009

Bokhistoria på SLS

Kursen i bokhistoria lider mot sitt slut. Den har lyckats bra, tycker jag. Bland deltagarna märks både bibliotekarier och studenter som intresserar sig för boken som media. Vi har haft fina föreläsare som berättat om allt från trycktekniker och bokband till läskultur och förlagshistoria. I morgon skall jag dra ihop trådarna och diskutera hur boken och trycktekniken påverkat vår historia. Och hur nuläget och framtiden ser ut.

Jag tror det är svårt att undervärdera bokens och tryckpressens betydelse i den västerländska historien. Vårt förhållande till den tryckta texten har präglat vår kultur och vår självuppfattning, vår bildning och vårt samhälle, i mycket stor utsträckning. Och då är det inte bara texternas innehåll man måste granska, utan också tekniska, ekonomiska och sociala faktorer kring mediekulturen man måste ta hänsyn till.

Detta har blivit särskilt tydligt nu då vi lever i en omvälvande tid med de nya medierna. Intresset för böcker och media, bokhistoria och informationshantering har också ökat kraftigt de senaste åren. I Finland håller vi en internationellt hög profil genom att den bokhistoriska världskonferensen Book Culture from Below SHARP 2010 hålls i Helsingfors, liksom den enorma bibliotekskonferensen IFLA 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar