måndag 14 september 2015

Utbildning i öppen forskning körde igång

I dag samlades nästan hundra personer på Vetenskapernas hus för att diskutera öppen forskning och vetenskap och hurdana kompetenser som behövs. På plats fanns mest bibliotekarier, men också andra personer som producerar tjänster för forskningen och även en handfull forskare. Efter en allmän introduktion till det finska Initiativet för forskning och vetenskap, Open Access och den utmärkta verksamheten vid Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv var det dags för lunch. Under eftermiddagen delade deltagarna upp sig i arbetsgrupper, där man närmare diskuterade vilka behov det finns på utbildning.

Jag själv hade nöjet att leda forskarnas workshop. Som vanligt var dock de aktiva forskarna i minoritet, men alla arbetar i branschen och många hade både forskarutbildning och erfarenhet, så diskussionerna blev mycket bra och intressanta som sig brukar. Jag satte en del tid på att diskutera hantering av forskningsdata, eftersom det är ett för många nytt och ovant område. Tanken var att man sedan bättre an diskutera vilka frågor som ger praktiska och konkreta problem för forskare, som vill publicera så mycket som möjlighet så öppet som möjligt.

Efter workshopen sammanfattade min kollega Minna Ahokas och jag teman som dök upp:


 • Planeringen av forskningen och datahanteringen: alternativa tjänster, arkiv, infrastruktur, formatfrågor etc
 • Planering av öppenheten under olika skeden av forskningsprocessen
 • Planering av processen och användningen av tjänster i olika skeden
 • Val av dataarkiv och publikationskanaler
 • Hur man öppnar forskningsdata i praktiken 
 • Hur man publicerar data
 • Immateriell rätt, licenser etc
 • Upphovsrätter vid publicering
 • Förläggares principer och avtal
 • Open Access-publikationer
 • Finansieringsmöjligheter för Open Access-publicerande
 • DOI, URN, ORCID och andra identifikatorer
 • Att citera och hänvisa till data
 • Att publiera forskningsmetoder
 • Att öppna själva processen
 • Användning av sociala medier och webb
 • Best Practice och forskningsetik
 • Strategiskt öppnande av data (kommersiella intressen)
 • Datas kvalitetssäkring, dokumentation, metadata och beskrivning av dataset
 • Relevant avtalsjuridik
 • Tvärvetenskapliga diskussioner och nätverk
 • Disciplinspecifik utbildning i data management
Det finns alltså mycket att göra, men det fanns också mycket kompetenser och kunskaper från många olika områden i workshopen. Så jag ser verkligen med spänning fram emot fortsättningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar