söndag 9 februari 2014

Wikipedianer, Wikimedia och stiftelsen

I går spreds en nyhet som handlade om penninginsamlingen kring Wikipedia i Finland. Jag tänker inte gå dess närmare in på den saken eller juridiken kring det hela här, men jag vill gärna reda ut några begrepp, eftersom det verkar vara lite oklart för många hur arbetet kring uppslagsverket är upplagt. Strukturen har tre olika delar, allt för att säkra innehållets oberoende.

1. Stiftelsen för Wikimedia som finns i USA som finansierar verksamheter och projekt.
2. Wikimedia-föreningarna i olika länder som främjar verksamheten i olika länder.
3. Communityn av frivilliga wikipedianer som i praktiken håller i det redaktionella arbetet, granskar kvaliteten och hjälper och stöder alla skribenter.

Den finska Wikimedia-föreningen hittar man här och föreningen har också en blogg. De finska wikipedianerna hittar man i Kafferummet på finska Wikipedia. De olika verksamheterna hålls faktiskt helt skilda, så det är till exempel ingen vits att kontakta föreningen gällande innehållet i uppslagsverket, då är kafferummet rätt adress.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar