fredag 3 december 2010

Sammanfattning kring något av den senaste tidens utveckling

Både Finlands varumärkesrapport och regeringens utredning om informationssamhället lyfter fram it-utveckling och kompetens, men också behovet infrastruktur och forskning. Inom EU fortsätter arbetet inom Digital agenda. Senast har två rapporter utkommit kring behovet av att utveckla infrastruktur för forskningen för att upprätthålla och utveckla den europeiska konkurrenskraften. I efterföljd av detta har också den finska ledningen börjat på en Digital agenda för Finland som för närvarande är på remissdebatt i riksdagen. Inom i synnerhet Finansministeriet har man börjat driva hårt på rationalisering av den offentliga sektorns informationssystem (bättre sent än aldrig … ).

Detta gynnar bland annat de finska ontologiprojekten. Till exempel auktoritetsdatabasen brådskar redan mycket, men ansvarsfrågorna har varit svåra på kulturarvssidan. Framför allt riskeras en alltför snäv syn på hela problematiken eftersom arbetet borde ske i samarbete med flera olika myndigheter såsom Riksarkivet och Patent- och registerstyrelsen. Också privatarkivsektorn och museerna besitter betydande mängder information om olika aktörer. Vissa juridiska hinder kan också föreligga. Avsikten är att tilldela Statskontoret/Finansministeriet mandat för samordningen, eftersom det har visat sig att koordination är svårt utan tillbörliga mandat.

Europeana har fortsatt mycket stark ställning i EU-politiken och fast finansiering är rätt sannolik. Inom Europeana har man nu på allvar börjat satsa på semantisk metadata (EDM) inför nästa sommars release (Donau). Ett nytt projekt för skapande av forskningsinfrastruktur är på gång inom ramprogrammen. I Sverige har man hållit sig väl framme med utveckling av API:n mot Europeana.

Webbens och de sociala mediernas politiska effekter har blivit allt tydligare och bloggarna har erövrat en stark position också inom den finlandssvenska offentligheten.

Oracles köp av Sun Microsystems har lett till en del bråk kring Java och att kärntruppen kring OpenOffice grundat ett nytt projekt, stödda av bland andra Google. Den nya grenen av OO heter LibreOffice.
Läs mer om läget i Finland:

Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda vuosille 2011–2020. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle (fi)


Om finsk offentlig it (fi)

Varumärkesdelegationens rapport Ett uppdrag för Finland.


Om det Nationella digitala biblioteket och auktorietsdatabasen
(fi)

SADe-programmet
(fi)


EU och ICT

Realising the New Renaissance. Policy proposals for developing a world-class research and innovation space in Europe 2030. Second Report of the European Research Area Board — 2010

Riding the wave. How Europe can gain from the rising tide of scientific data. Final report of the High Level Expert Group on Scientific Data. A submission to the European Commission. October 2010

ODE-projektet

Om open source

Ryan Pauls blogg om OpenOffice

1 kommentar:

  1. Är det förresten bara en slump eller en synvilla, eller är ansatsen igen helt omvänd i Sverige? Hos oss är digitalisering och infrastruktur en prestation av makthavarna med raddor av tekniska detaljer och målsättningar, medan man i Sverige talar om människor och rättigheter?

    http://www.biblioteksbloggen.se/biblioteksbloggen/2010/12/digitalt-upprop-underskrivet.html

    SvaraRadera