söndag 4 juli 2010

Naturligt moderskap?

Dagens Husis bjöd i dag på intressant diskussion om moderskap. Gunn Gestrin hade skrivit en recension av Élisabeth Badinters senaste bok, som väckt mycket debatt i Frankrike och också i en del i den anglosaxiska världen. Badinters tankar kommenterades kritiskt direkt av Pia Ingström. Själv befinner jag mig i samma sits, tror jag, som Ingström, dvs jag har inte läst Badinters nya bok, men jag är bekant med hennes tidigare arbete. Och just därför förstår jag Badinters tankegångar väl.

Det som verkar få kvinnor, så väl Ingström, som de franska kvinnorna, på bakfötter är kritiken av ammandet, av spädbarnsvården, som kan vara, det medger jag gärna, en oerhört positiv erfarenhet. Att det dessutom är biologiskt rationellt och ur evolutionssynvinkel vettigt att det är så, stöder idén om att denna typ av moderskap är "naturlig". Det torde väl vara vetenskapligt bevisat att det både för barnets emotionella och kroppsliga utveckling är bra med närhet, en trygg relation till en närvarande mor, kroppskontakt och modersmjölk.

Det som torde vara Badinters poäng är att moderskapet ändå ofrånkomligt är en del av en kultur. Det är omöjligt att skilja på genetiska faktorer och sociala sammanhang, miljöpåverkan i dylika frågor. Dessutom är det egentligen helt onödigt att sätta resurser på att bena ut vad som är vilket. Det handlar om extremt komplexa helheter, då kulturella/sociala faktorer har stor relevans. Det är saker vi också kan påverka genom medvetna val.

Badinter har i sin forskning visat hur det moderna moderskapet växte fram under 1700-talet. Hennes forskning av Rousseaus uppfostringsfilosofi lyfter tydligt fram hur den nya borgerliga ideologin innehåller en starkt komplementär idé om könens roller: om kvinnan som den mjuka modern och mannen som den rationella, aktiva och samhälleligt engagerade personen. Detta är en ideologi som inte alls varit självklar före det, även om liknande idéer ingått i många av de kristna kyrkornas läror.

I och med den borgerliga kulturens segertåg till samhällelig norm (detta har onekligen att göra med min tidigare omskrivna aversion med 1800-talet), har också det tidigare accepterade och också praktiserade mer delade moderskapet blivit förbjudet. Under stora delar av både 1800- och 1900-talen var det moderns, och endast hennes, uppgift och ansvar att ta hand om de små barnen. Det yttersta moraliska ansvaret låg hos henne. Extremt blev det hela i och med de psykoanalytiska teorierna, som egentligen gjorde modern ansvarig för alla problem hennes barn fick ända in i vuxen ålder, så väl psykiska som många fysiska sjukdomar och problem hade inte sällan sin grund i en känslokall mor eller en annars störd relation mellan modern och det lilla barnet.

Överklassens kvinnor, inte minst det högre borgerskapet och kvinnor ur det lärda ståndet, drog sig inte för att lägga sig i arbetarklassens barnuppfostran och hemvård och i sin filantropiska verksamhet hjälpa och samtidigt tillrättavisa arbetande mödrar. Eftersom man insåg att dessa kvinnor faktiskt var tvungna att arbeta började man också grunda småskolor, där man kunde sprida en god uppfostran.

Jag har själv svårt att beteckna mig som någon sorts praktiserande feminist och det har delvis att göra med min bakgrund som forskare. Jämställdhet är förstås en bra sak, som var och en borde kämpa för. Men det är just frågor som den om moderskap som för mig gjort den feministiska rörelsen problematisk att ens sätta mig in i ordentligt. Man hamnar nämligen enligt mig väldigt lätt in helt onödigt krångliga paradoxer om man gör världen för svartvit, vilket jag uppfattat att många hc-feminister gjort. Jag har å andra sidan inte heller läst på väldigt mycket, eftersom jag just upplevt att "frågan är fel ställd". Joan Wallach Scott tycker jag också med åren verkar har kommit till samma sak, vilket lite tröstat mig.

I dagens Helsingin Sanomat fanns också en artikel om att föräldrar ständigt känner sig otillräckliga och känner skuld eftersom de omöjligt kan leva upp till alla "expertåsikter", åtminstone på en gång, eftersom det är klart omöjligt då de är motstridiga. Det handlar här om samma problematik: i dag är både fäder och mödrar ålagda ett övermänskligt uppdrag, eftersom detta ansvar tillskrivs dem som individer. Barn kan man inte uppfostra ensam. Det finns alltid andra människor än föräldrarna kring barnet, och så måste det vara.

2 kommentarer:

 1. Jag har nog en känsla att det är möjligt att vara en feminist utan att se världen svartvitt, enligt min mening har feminismen - eller feminismer - faktiskt hjälpt mig ta det mera lugnt och se mera nyanser i världen :-)

  Det du skrev om det moderna moderskapet påminner mig om Ylva Hasselbergs observation i "Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856" (1998). Äldre generationen var missnöjd med att de yngre kvinnor i släkten ville själv amma sina barn och tyckte att det var fel: "I allmänhet då en fru har stort hushåll, mycket att efterse, är mera calcul, och befodrar mera duglighet, att matmodern har ett öga dörpå, än sitter inne och lullar barnet." (sid. 165) Alltid verkar det finnas några som ställer krav och kritiserar...

  Men jag tänkte också på antalet nutidens krav när jag läste HBL denna vecka - det fanns en artikel där det sades att föräldrarna ska lyssna på barnet noggrant och utan hast (bra i och för sig), sen fanns där en artikel där det varnades att barnen inte ska röra fågelsmuts på stranden, eftersom det kan vara farligt... små välmenade råd som dock blir ganska många och motsstridiga så småningom.

  Lyckligtvis blir det oftast tillräckligt bra i alla fall. :-)

  SvaraRadera
 2. Jag symppar nog med den den feministiska rörelsen på många sätt, det gör jag. Den har ju absolut varit viktig på många sätt, liksom genderforskningen i dag. Hörde igår ett intressant radioprogram på NPR om betydelsen av lek för utvecklingen för barn, ända från spädbarnsåldern. Att "lulla" med barn är tydligen extremt viktigt, det är både forskare inom neurologi och psykoanalys etc överens om. Men *måste* det vara *en* mamma? Trygga relationer är viktiga, men de kan ju gärna vara till många personer, det borde ju vara ännu tryggare ... och sannolikare att det finns nån som orkar och hinner just då det behövs.

  SvaraRadera