fredag 18 juni 2010

Hurra vad vi är bra!!

Nättjänsterna för bibliotek, som koordineras och verkar vid Nationalbiblioteket, ordnade i går ett feedback-seminarium för de bibliotek som deltagit i den nationella kundenkäten som gjordes i våras. Päivi Jokitalo, som hållit i trådarna, ledde ordet vid det intressanta seminariet med 45 deltagare på plats och 40 deltagare över webben. Dagens tema var egentligen själva enkäten och hur man ska gå vidare i framtiden med dylika mätinstrument. Det underströks ändå flera gånger att det är av mycket stort värde att kunna genomföra benchmarking på detta sätt, också över sektorgränserna.

De olika bibliotekssektorerna, allmänna, högskolor och universitet och specialbiblioteken är sinsemellan väldigt olika, men kanske just därför är det särskilt intressant att samla alla sektorer till ett dylikt gemensamt återkommande projekt. För benchmarking vill man ju inte heller göra endast mot varandra, utan också själv följa upp den egna utvecklingen. En centralt genomförd kundenkät är otroligt kostnadseffektiv och dessutom är ju det ett extra plus att resultaten är jämförbara. Med hjälp av den kan man ringa in problemområden. Generellt sätt var resultaten lysande: kunderna är mycket nöjda med de mesta, i synnerhet personalens sakkunskap och tjänstvillighet. Eftersom alla vitsord är så höga, har det faktiskt varit till hjälp att ha en nationell referensram: man kan ännu bättre identifiera var man kunde prestera bättre.

Framför allt är det en stor hjälp för alla små bibliotek. De skulle aldrig i världen ha resurser eller kompetens att planera, konstruera, publicera, marknadsföra mm en så här proffsig enkät. Tack, Päivi!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar