måndag 28 december 2009

Litteraturkunnande

I dag vill jag lyfta fram en person, den nyligen av Svenska Akademien belönade Agneta Rahikainen. Av Akademiens meddelande att döma har man särskilt fäst sig vid hennes breda kompetens vad gäller finlandssvensk litteratur. Hennes produktion har ju behandlat så väl familjen Runeberg, som modernisterna Södergran, Diktonius och nu senast Parland.

I meddelandet står också att Agneta Rahikainen är första arkivarie vid SLS Historiska och litteraturhistoriska arkiv. Men sedan sekelskiftet har hon faktiskt arbetat som producent av det mest proffsiga slaget. Det vet var och en som följt hennes arbete på närmare håll eller som vet något om det litterära livet i dagens Finland. Vi har i synnerhet Agneta att tacka för att den finlandssvenska närvaron på bokmässorna i både Göteborg och Helsingfors år efter år är så prominent. Dessutom riktas blickarna nu mot Frankfurt 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar