måndag 28 december 2009

Rädda ontologierna!

Det ser just nu lite smått oroväckande ut med tanke på vårt lands framstående utveckling av den semantiska webben. Trots att kunnande finns och arbetet på den svenska versionen av YSO, döpt till Allso, börjar komma i gång vid Åbo Akademis bibliotek, velas det med de stora besluten.

Den fortsatta finansieringen för Eero Hyvönens även i utlandet berömda FinnOnto-projekt är fortfarande öppen och vi väntar ännu med spänning på vad Nationalbibliotekets "övergång" till användning av YSO i praktiken kommer att innebära.

Att även en engelsk version av YSO börjar vara klar (vilket borde ge möjlighet till länkningar med te x Wordnet?) borde ju verkligen få beslutsfattarna att skärpa sig. Genom nästan hela det stora projektet kring det nationella digitala biblioteket har det talats om semantiska sökningar coh förhoppningarna har varit stora!

Nu gäller det att få de grundläggande besluten fattade och det kvickt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar