onsdag 27 maj 2009

Kurs i bokhistoria den 26-29 oktober 2009

Svenska litteratursällskapets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek. I boksamlingarna finns flera historiskt värdefulla samlingar och både gammal och ny vetenskaplig litteratur. Biblioteket bidrar aktivt till forskning och utbildning, särskilt inom sitt eget tyngdpunktsområde, bokhistoria.

Kursen i bokhistoria består av nio block. Ett block är 90 minuter, en eller två föreläsare som är experter på sitt område. Vi strävar till att använda mycket bilder och fysiska böcker i undervisningen. I de flesta blocken försöker vi få med praktiska uppgifter, som aktiverar deltagarna. Kursen infaller under HU:s höstlovsvecka och börjar på måndagen klockan 12.15 och slutar på torsdagen klockan 12.


Pedagogiska målsättningar:
Deltagarna skall uppnå en medvetenhet om boken som föremål och dess kulturella betydelse i historien och i dag, samt kunna tolka och beskriva böcker med etablerad terminologi. Under kursen ges dessutom rikligt med litteraturtips, internetadresser mm.

För att avlägga studieprestation vid universitetet (HU, Historia): Studenterna deltar i alla block och skriver en 12 sidors uppsats på ämne avtalat med Jessica. 5 p. Vid ÅA:s informationsförvaltning kursen kan ersätta två kurser på ämnesstudienivå (Bok- och bibliotekshistoria samt Aktuell forskning).
För att få delta bör du lämna in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta till jessica.parland-vonessen[at]sls.fi senast den 1 september 2009. Vi meddelar om vem som blivit antagen per e-post senast den 15.9.2009.
Deltagarna skall före kursen läsa och kommentera:

Fevbre, Lucien and Henri-Jean Martin, The Coming of the Book. The Impact of Printing 1450-1800. (London: NLB, 1976). (finns på franska)

och

Tuija Laine (toim.)Kirjahistoria. Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen eller Margareta Björkman (red.) Böcker och bibliotek. Bokhistoriska texter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar