onsdag 24 oktober 2018

Digitalhumanistmöte på Uni


Årets Heldig Summit ägde rum i går med ett tio timmar långt seminarium med ett hundratal deltagare. Döm om min glädje då artificiell intelligens nämndes en enda gång och resten av pratet handlade om substans. Väldigt tekniskt dock, men i alla fall. Det beror förstås på att det är tekniken och metoderna som förenar. Det humanistiska kunnande är inte alltid så starkt, men det är mötet och samarbetet som är cloun.

Och fältet växer fortfarande kan man lugnt konstatera. Dataarkivet visade till exempel upp imponerande tillväxt i användningen av deras material. Vad som kändes lite oroande var ändå att man väldigt lite tangerade frågor om hanteringen av forskningsdata eller hur man överhuvudtaget kan producera robust forskning med verifierbara resultat och beständiga hänvisningar till data eller metoder.

Keynoten av professor Charles van den Heuvel från Amsterdam nämnde ändå uppgörandet av en välförankrad data management plan som en av sina viktigaste lärdomar. Och den planen ska inte handla om data per se, utan om helheten. Annat klokt han sade var att man bör börja med planeringen av användargränssnitt och tillgängliggörande över webb (även kallat service design ...). Andra sammanhang där data management och hållbarhet nämndes var på tal om ontologitjänsterna och resurserna av länkad data.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar