måndag 21 oktober 2013

Det finns tidskrifter och tidskrifter

De senaste veckorna har det pågått en diskussion om Open Access-tidskrifters pålitlighet, sedan ett test visat att en ansenlig del av gratistidskrifterna på webben inte hade en ordentlig granskningsprocess. Det var en viktig påminnelse om att inte allt som ser ut som vetenskap på webben är det. Till saken hör att undersökningen gjordes av Science. Som verkligen inte är Open Access utan förtjänar pengar på att ta betalt för tillgång till forskningsresultat.

Öppenheten är ändå att föredra eftersom den också innehåller bra vetenskap och peer review-tidskrifter av hög kvalitet. Dessutom ger den ett gott underlag för till exempel vetenskapsbloggare, som börjar fylla en allt viktigare roll i både granskning och popularisering av vetenskap. Men förmågan till kritiskt läsande är viktig. Man kunde också hoppas att Publikationsforum, som styr det vetenskapliga publicerandet i Finland, skulle ta som sin uppgift att guida både forskare och allmänhet vad gäller kvaliteten i Open Access-tidskrifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar