söndag 26 september 2010

Vad är ett sökgränssnitt och vad är metadata?

Jag fick nyss den ovannämnda frågan mig tillställd och tänkte att svaret kanske kan gläjda någon annan också, än den vänliga person som frågade mig (efter att jag förfallit till dylikt fikonspråk).

Ett sökgränssnitt är helt enkelt det som en användare ser av ett datasystem, exempelvis en databas, på en datorskärm till exempel på webben. Om man söker något material i ett arkiv eller i en bibliotekskatalog, skriver man helt enkelt in i en ruta (eller flera små rutor om man använder s.k. avancerad sökning) sökord och skickar sedan sin sökfråga till systemet genom att klicka på en knapp - "sök" eller motsvarade - eller trycka på radbyte.

Sökfrågan (de ord man skrivit) skickas då från sökgränssnittet in i datasystemet, där det matchas mot informationen som finns lagrad i systemet. Förhoppningsvis får man också sedan tillbaka ett sökresultat som man kan läsa på sin skärm.

Den information som man söker i är ofta så kallad metadata, alltså uppgifter om de olika sakerna och inte inne i själva materialet. Till exempel om man söker i en bibliotekskatalog söker man ju bland uppgifter uttryckligen om böckerna, metadata som någon vänlig bibliotekarie skrivit in, såsom vad boken heter, vem som skrivit den eller ämnesord som berättar vad den handlar om. Om man kan söka i hela innehållet i en bok eller annan text kallas det fulltextsökning, men då måste man ju ha sparat varenda bokstav ur hela boken inne i datasystemet. Sådan sökning är ibland bra, men ofta är den onödigt besvärligt att bygga ett system som kan göra det och att sedan genomföra sökningen och att få ett resultat tillbaka till gränssnittet som duger till något alls.

Man kan söka i Borgå stadsbiblioteks samling genom deras webbgränssnitt som heter Porsse. Då söker man just i metadata om böckerna. Det blir lite svårare att skilja på fulltextsökning och sökning i metadata när det handlar om digitala material, men idén är den samma och söksystemen är olika för olika typer av sökningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar