tisdag 7 juli 2009

Övergivna verk

På engelska heter det orphaned works. Nej, det handlar inte om Dickensromaner, fast det var min första association. Det är verk som har oklar upphovsrätt, något som tyvärr verkar bli allt mer allmänt. Ett av problemen är att sådana verk blir omöjliga att publicera, trots att de skulle glädja många. Bibliotek och arkiv är fyllda med intressanta material som man inte kan lägga ut på webben eller ge till någon för publicering. Ofta är dessutom det kommersiella värdet av dessa material litet, att lösa in upphovsrätterna eller betala ersättning skulle vara en liten bråkdel av kostnaderna. Om man visste vem man skall förhandla med. Men nu blockeras alltså användningen fullständigt. En brittisk rapport målar framtidens kulturarvssituation i dystra färger, om inga åtgärder vidtas. Det finns en bra podcast också.

Det skulle behövas en lagstiftning som gjorde det möjligt att publicera sådana material och en kutym för hur man går till väga om någon sedan dyker upp och gör anspråk på upphovsrätten. Lagen borde skarpt skilja på kommersiell och icke-kommersiell utgivning.

På svenska har man tydligen lanserat den klumpiga direktöversättningen "föräldralösa verk" t ex bland fotografer. Själv skulle jag förespråka varianten "övergivna verk". För ett visst ansvar måste överföras på upphovsmannen då det gäller digitala material i synnerhet.

Det är alltså två saker som måste göras: dels måste lagarna uppdateras, dels måste användning av metadata bli en självklarhet för dem som vill göra anspråk på upphovsrätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar