måndag 13 juli 2009

Basta la vista

Microsoft skall lansera sitt nya operativsystem mot slutet av oktober. Den nya Windows 7 sägs vara en uppgraderad version av Vistan. Marknaderna verkar inte ha så stora förväntningar. Det ser ut som om de flesta inte ens överväger att byta system. Microsofts problem med sina senaste lanseringar, Googles nya operativsystem (ännu på idéstadiet, men en mycket god idé) och inte minst den allmänna konkurrensen av just mjukvara med öppen källkod, gör nog att stora företag som MS kommer att ha det extremt svårt att hävda sig i längden.

Clay Shirky, som utannonserade tidningspressens död i en viktig artikel för ett tag sedan, förklarar på ett utmärkt sätt i sin nya kultbok Here Comes Everybody. How change happens when people come together varför det är så. Som de som följt med it-konsulter i arbete vet, sitter även de och googlar fram info på webben då de stöter problem (vilket ter sig nog så provocerande för den som betalar en dyr nota för it-konsultering …). Faktum är ändå att expertisen finns ute på nätet, vilket är tämligen självklart. Men att kunna tillgodogöra sig informationen kräver stora förkunskaper. Dataprogrammen och -systemen har blivit så oerhört komplicerade att man helt enkelt måste dela med sig av sitt kunnande, det är det enda sättet det funkar riktigt bra. Och framför allt det mest effektiva för alla. Som Shirky säger, är det helt klart att företagen som pantar på koden har enorma omkostnader för detta (och ingen eller mycket ringa goodwill på fältet), medan de samfund som arbetar med öppen källkod har minimala kostnader och möjligheter att prova och misslyckas i en helt annan skala.

Så man undrar verkligen över trögheten att t ex kasta ut Microsofts Office-paket och ersätta det med gratisprogam som Open Office. Program med öppen källkod (som inte alla är gratis, förstås) börjar sakteligen vara inte bara lika bra, utan bättre. Det allra mest vägande skälet för både företag och andra organisationer att välja öppen kod är ändå tryggheten på lång sikt. Den ger helt annan frihet och möjlighet till långtidsförvaring, systemoberoende mm. Det har dessutom visat sig att projekt som Wikipedia eller Linux är långlivade. Många misslyckas, men de som är bra, blir verkligt bra. Shirky förklarar glasklart varför det fungerar.

Ja, varför är det svårt att byta system eller it-leverantörer, att ta ett hopp ut i det okända och våga lita på att it-stöd kan funka trots att man inte betalar sig sjuk? För att det går helt enkelt stick i stäv med den marknadsekonomiska logik de flesta ekonomer, företagsledare och chefer lärt sig. Så man finner sig i att betala astronomiska notor helt enkelt för tryggheten att ha ett papper där någon annan tar ansvaret. Men hur dyrt och dåligt får sådana system fungera? När börjar skattebetalare eller små nytänkande modiga konkurrenter skapa tvivel om att detta faktiskt är rätt lösning?

Det är ganska ironiskt att dessa ledare, som kräver vansinnigt mycket flexibilitet och lärande av sina anställda genom omorganiseringar och saneringar minst vartannat år, inte själva har förmågan att tänka modigt och tänka om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar