onsdag 17 juni 2009

Nej nu ...

Det är nog rätt beklämmande att man inom den tankesmedja som etablissemanget satt sitt hopp till inte förmår komma ifrån sekelgamla tankefigurer. Utsikterna för nyskapande, kreativa visioner är inte så lysande, eller vad sägs om dessa "dramatiska" utgångspunkter för brainstorming och strategitänkande:

- Hur ser den finlandssvenska framtiden ut? Vad kännetecknar finlandssvenskarna år 2030? Vilka värderingar är viktiga? Vilka möjligheter och vilka hotbilder bär framtiden med sig? Kommer det finska Finland att ha ett intresse av oss? Det här är några av de frågor som belyses i scenarioprojektet som utförs under innevarande år, säger Kristina Wikberg vid Finlands Kommunförbund åt YLE.

På Magmas sidor kan man läsa mer om projektet. Helt fantastisk logik: det verkar som om man genom att samla information bland finlandssvenskarna och en del myndigheter och media skall skissa framtidsvisioner, bland annat om huruvida "det finska Finland" kommer att ha intresse av "oss" ...?

Jag hoppas sannerligen att jag drar förhastade och alltför negativa slutsatser. Annars kan man nog så snart glömma hela Magma som framtidshopp för det svenska i Finland. Magma borde för det första kunna ta distans från SFP-retoriken och försöka penetrera frågor om hur språk, kultur, nätverk och makt samverkar. Sedan kunde man börja fundera på vilka funktioner det svenska språket har och hur man kunde stärka dessa. Och t ex skapa levande fora som är gemensamma för hela det svenska språkområdet. Lägg av med tramset om "oss" och "dem", och se istället till språkets möjligheter till fortlevnad!

3 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. Jo, Jessica, du har helt rätt, men drar kanske lite förhastade slutsatser om Magmas förstockade inriktning. Jag tror att det inom Magma och dess ledning (jag sitter själv i styrelsen) finns en helt sund dynamik på axeln "idyll vs. epitaf" om man lite ska vrida till Runeberg där.

  Om man jobbar på svenska i Finland måste vi ju bara vara medvetna om att människor lever med det paradigm som du kallar "sfp-retorik" och vägrar ge upp den som livsinnehåll, fast den är sekelgammal. Och sen finns det (allt fler) andra som inte tänker så.

  Wait and see, jag tror att det kommer flera Magmaprojekt inom den närmaste tiden, som jag tror att på ett hälsosamt sätt plockar isär en hel del finlandssvenska s.k. självklarheter.

  Jag hör själv till dem som tycker att det är viktigt att tala om svenskan bland 1,3 miljoner finländare som kan språket så pass bra att de kan uträtta nånting på det, större eller mindre - istället för att syssla exklusivt med de 290 000 pers som bildar nåtslags lite uttjatat "oss".

  Helt riktig poäng, alltså.

  SvaraRadera
 3. Tack, Jan-Erik. Jag väntar och ser gärna. Som jag sade är jag medveten om att mina kommentarer kommer i ett tidigt skede. Samtidigt ser jag det som problematiskt om man utan analys utgår från gamla begrepp, vilket kan göra det svårt att komma ifrån tunneltänkande och idéhistorisk barlast, som kanske hindrar oss från att se på situationen med nya ögon. Själv ser jag att man borde fokusera just på att kurera språket, jag tror kulturen följer med på köpet.

  SvaraRadera