söndag 17 oktober 2010

Nytt märke för kulturell allmänning

I fredags lanserade Creative Commons ett nytt copyright-märke i samarbete med Europeana. Det är särskilt avsett för kulturarvsinstitutioner och andra som sysslar med digitalisering av kulturell allmänning. Problemet har nämligen varit att det inte funnits någon lämplig CC-licens att använda, eftersom upphovsrätt inte uppstår vid digitalisering i normala fall. Därför har man inte kunnat använda märket med vilket man avsäger sig upphovsrätt.

Genom att använda det nya märket gör man det alltså möjligt att trygga att det digitaliserade materialet fortsätter att finnas till som inspiration och råvara för nya kreativa projekt. Som Liam Wyatt sade på Open Culture-konferensen: "All användning av kultur är återanvändning. Varför vara så rädd för det?" Jag hoppas innerligt att det nya märket modigt tas i flitig användning av alla som sysslar med digitalisering av gamla material.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar