onsdag 27 februari 2013

Slimmad och trimmad forskning

Det är ett ganska otrevligt drag i vår förvaltningskultur och inom politiken just nu att man missunnar små och specialiserade enheter. Knappt har man låtsats ge universiteten större "autonomi", förrän man börja köra ner de viktiga sektorforskningsinstituten. Och vad forskarna som sakkunniga har att säga, väger som vanligt mycket litet, dvs antagligen ingenting, när man vill ha bort störande element från sina "slimmade" lika-skit-för-alla-organisationer. Stor är vackert, tror man, lösningen på allt.

Vår regering tycks anse sig ha kompentensen att säga vad som är viktig och bra forskning. Jag har inte stött på att man skulle ha köpt någon större grundlig utredning om olika alternativa förvaltningsmodeller och deras effekter på exempelvis demokratin i samband med förvaltningsreformerna man lyckats slå knut på sig själv och hela den kommunala sektorn med. Däremot har man som "forskning" köpt konsultrapporter som innehåller olika typer av visioner om hur man borde göra. Till exempel borde vattnet i sjöarna vara drickbart. Jag säger bara ett ord till det: Talvivaara. Retoriken och politiken har hamnat beklagligt långt från varanda i detta land.

Om regeringen faktiskt skulle använda forskningspengar förnuftigt, så ok. Eller om regeringen ens skulle lyssna på alla de goda råd och synpunkter forskare erbjuder, ofta utan att ta extra betalt, så ok. Men jag är inte övertygad. Alls. Kompetensen verkar inte riktigt vara på särskilt hög nivå när det gäller forskningsfinansiering i vårt land. Politikernas och makthavarnas egna intressen väger tungt. Tyvärr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar