torsdag 14 februari 2013

Öppen kunskap utmanar universiteten

Rubriken ovan är stulen av Katja Bargum i hennes text inför kvällens diskussionstillfälle. Jag hade verkligen intressanta gäster på plats på Tankehörnan. Tema för diskussionen var öppen information, som vi diskuterade både ur journalistikens och vetenskapens perspektiv. Lämpligt inför diskussionen snubblade jag dessutom just över ett bra sammanfattande inlägg om den brytning vi lever i. (Ja, jag vet, alla tider är brytningstider ...)

Micke Hindsberg från Yle kunde berätta mycket konkreta erfarenheter och bra iakttagelser från den värld dagens journalister lever i och Carl-Gustav Lindén bidrog med värdefulla synpunkter på hur mediefältet och journalistikens roll förändrats. Vi kunde konstatera att forskarna står inför liknande utmaningar och Henrik Meinander talade fint om historikernas roll och utmaningar i dagens värld. Både forskare och journalister strävar till en viss typ av rationell och faktabaserad argumentation, som också blir allt mer transparent. Meinander relativiserade dock denna objektivitetssträvan och talade om den framväxande memory studies-disciplinen, där man nästan kunde säga att historien och journalistiken möts. Att beskriva världen och skapa sammanhang, berättelser och tolkningar av det förflutna och samtiden är gemensamma utmaningar.

Universitetets rektor berättade om de europeiska och nordiska projekt som är på gång för att skapa ett europeiskt svar på MOOCs. Det finns egentligen inget alternativ till att öppna upp både data och kunskap i dag och Helsingfors universitet är med om att försöka fundera ut hur det bästa kunde göras. Synlighet är viktigt, liksom att göra samhällsnytta. Inte heller är det helt dumt att försöka hitta de mest begåvade och duktiga potentiella forskarna, vilket den nya typen av kommunikation kan göra på nya sätt.

Diskussionen borde dyka upp att ses i sin helhet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar