onsdag 5 oktober 2016

Heldig körde i gång

I går fick jag igen besöka Alma Mater, när det nya centret för digital humaniora Heldig öppnades med ett Kick-off seminarium. I själva verket är Heldig mera något av ett nätverk, som sträcker sig över en stor del av universitetet och även utanför det. Över femtio olika professorer nämndes i ansökan. Förutom teknologer, humanister och statsvetare, har till exempel juristerna ett stort intresse för samarbetet. Traditionellt har i synnerhet språkvetarna haft en stark roll i det finländska fältet, inte minst tack vare Språkbanken, som nyligen certifierats på internationell nivå.

Även öppen forskning och vetenskap finns med som en naturlig del av projektet. Att öppen samverkan och dialog går hand i hand med det digitala kom också på ett fint sätt fram i professor Patrik Svenssons föredrag, där han talade om det digitala som en del av den humanistiska forskningen. Inte bara som en metod eller som ett virtuellt rum, utan om hur teknologin påverkar vårt arbete och vårt omgivning rent fysiskt. Det är en ansats som förstås tilltalar mig. All ära och heder åt att arbeta med data och kod, men digitaliseringen innebär ju så oerhört mycket mer. Det handlar om, som Svensson uttryckte det, digital humaniora som ett fält för kontakt och mötesplats på alla plan. Svensson talade också mycket om det fysiska rummet, som också är fullt av betydelser och kan bearbetas och analyseras. Det slog mig att rummet blir synligt och relevant i relation till webben och den virtuella världen, lite på samma sätt som boken och det trycktas kultur och ekonomi blev intressant i takt med frammarschen av e-böcker och digitala medier.

Hur oerhört viktigt är  det inte med utrymmen där man verkar och rör sig, både de som är planerade och genomtänkta (som på min arbetsplats) och "mellanrummen", de oplanerade och de okontrollerade passagerna, där man bokstavligen har utrymme att göra något annorlunda, oplanerat!

Dessutom vill jag ännu lyfta fram den oerhört intressanta konferens kring filosofi  öppenhet forskning, som planeras till månadsskiftet november-december.

Flashmob
By Haykkhloyan (Own work) [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons