onsdag 6 februari 2013

Inkludera Flera möttes igen

Inkludera Flera-nätverket för digital delaktighet möttes i dag igen i Helsingfors för att workshoppa lite kring hur vi borde gå vidare. Fast vi började med  ett par föredrag. Först berättade Christine Cars-Ingels om det svenska Digidel-projektet, om deras upplägg och lite inspirerande erfarenheter. Hin hade flera mycket bra poänger och idéer. Särskilt viktig för mig var insikten om hur viktigt det är med gräsrotsarbete och en bottom up-ansats i att få ett informationssamhälle att fungera. Hos oss är man ju väldigt van att förverkliga större samhällsgrejer top-down. Men det hjälper på riktigt inte med alla världens SADe-projekt (där det talas vacker om demokrati, men det i praktiken handlar om att ta fram elektroniska tjänster eller plattformar för medborgarinitiativ mm) om folk inte kan, vill eller förstår att använda dem. Det måste finnas motsvarande rörelse bland medborgarna, på det lokala planet och inom olika sektorer av samhället.

Sedan talade jag kort om Creative Commons, och hur viktigt det är att vara medveten om upphovsrätten på nätet inte minst för att kunna sprida och nå ut med sitt budskap. Alla som vill få synlighet och spridning måste tänka på att välja en licens, där man berättar hur materialet får återanvändas. Särskilt ville jag uppmana folk att inte reflexmässigt välja icke-kommerisell-licensen, utan att fundera ordentligt över vad som är viktigt och vad som är det värsta som kan tänkas hända om man släpper sina material helt fria. Om man inte känner till Creative Commons alls, rekommenderar jag varmt den nedan inbäddade videon.

Sen hade vi riktigt intressanta workshoppar, men dem får vi säkert skäl att återkomma till senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar