måndag 18 februari 2013

Open Access och alternativkostnaden

Vi vet den, vilken alternativkostnaden är för Open Access, för vi lever fortfarande med den. "Show med the return on investment for closed data", som någon klok person sade (har tyvärr glömt vem, men det var på höstens Open Knowledge Festival). Men det är inte bara det, att vi (samhället) inte vinner på att information hålls på konstgjord väg bakom lås och bom. Vi förlorar, enorma summor.

Vi vet ungefär vad forskningen eller universitetsbiblioteken förlorar på att vara tvungna att köpa tillgång till forskning som oftast finansierats med skattepengar eller andra allmännyttiga medel. Det är den vinst som görs av exempelvis Elsevier, alltså rejält över 800 miljoner euro. Det är alltså vinst, som gjorts efter man betalt lönen för alla de drygt 30 000 anställda.

Kollegial granskning kan bra ordnas på annat sätt, man kan betala redaktörer och distribution med andra medel, utan att sträva efter vinst. Trenden sprider sig, men fortfarande verkar inte förläggarna dra öronen åt sig. Man kan bara hoppas forskarna gör det. Välj publikationskanaler som gynnar öppenhet! Undersök alternativen! Dessutom kan man på det sättet säkra att kollegerna faktiskt kommer åt materialet. För priserna börjar faktiskt lägga hinder för spridningen.

Vad underbart det vore om inte största delen av bibliotekens pengar gick åt till att köpa det mest akuta urvalet tidskrifter ...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar