söndag 27 januari 2019

Vad är äkta i en virtuell värld?
I går fick jag första gången vara opponent i en disputation. Det var Lauri Viinikkala som disputerade med en avhandling som på svenska kunde heta Digitala lögner eller historisk kunskap? Relationen mellan den fysiska verkligheten, narrativet och historisk kunskap i representationer av det förlutna i applikationer som utnyttjar mixed reality.

Fast egentligen går det inte att översätta exakt, för narrativet betyder här i själva verket berättandet och enligt Viinikkala finns det oftast flera närvarande parallella narrativ då vi har att göra med förbättrad eller förhöjd verklighet. Och att säga "mixed reality" (på finska yhdistetty todellisuus) kan också diskuteras, eller bör egentligen specificeras. Viinikkala har varit med om att konstruera ett flertal applikationer där man utnyttjat olika kombinationer av såväl rent fiktiva element, spelelement, tredimensionella (re)konstruktioner av människor, föremål och miljöer, textuella kommentarer och källhänvisningar och platsbunden geodata och videobild i realtid. Genom att kombinera dessa på olika sätt åstadkommer man lätt en epistemologisk röra som heter duga. Det gynnar varken den som försöker förmedla information eller den som ska ta emot den. Därför är Viinikkalas krtitiska analys av vad man håller på med och strävar till av stor betydelse. Vi historiker befinner oss i för oss nya domäner när vi ska försöka förmedla kunskap om historien visuellt och ännu svårare, interaktivt.


Om man till exempel tittar på den gamla domkyrkan i Åbo, ser man ett utrymme som förändrats mycket under seklernas gång. I dag kan man t ex komma dit med en Stigakälke (se bilden). Inredningen har gjorts om i flera omgångar. Fortfarande vet vi att kyrkan är äkta, autentisk. Det är samma byggnad, samma stenar i ett kontiuum genom tid och rum.

Om vi, som Viinikkala gjort, däremot bygger en digital rekonstruktion av en kyrka som inte längre finns, blir frågan om autenticitet genast mycket svårare. Vad är autentiskt? Om vi avbildar kyrkan såsom den sannolikt såg ut vid en viss given tidpunkt (t ex under slutet av 1500-talet) kan vi göra det autentiskt genom att välja inredning och andra element enligt vad som var sannolikt vid denna tid, på basis av vad vi vet genom arkeologiska utgrävningar eller dokumentation från andra samtida, liknande objekt. Men detta är något helt annat än den fysiska autenticiteten i Åbo domkyrka. Åbo domkyrka i dag är i stället helt "oautentiskt", olik, i förhållande hur kyrkan var på 1500-talet. Det här är frågor som blir helt akuta när vi arbetar med digitala medier. Viinikkala dissekerar autenticitetens olika dimensioner och delar upp den i två huvudtyper: dels sådan historisk, fysisk autenicitet ("äkta gammalt"), dels autenticitet som bygger på motsvarighet eller överensstämmelse med det vi vet om den historien (inte t ex anakronistiskt, utan "historiskt korrekt").

Nå väl, detta var en mycket förenklad bild av en del av vad avhandlingen berörde, och i praktiken opererar historiker alltid med olika grader av sannolikheter, tolkningar och berättelser om sammanhang och processer. Då vi gör en virtuell historisk rekonstruktion är det en verklig utmaning att förmedla dessa aspekter på ett klart sätt. Samtidigt som vi kan erbjuda upplevelser och erfarenheter och därigenom kunskap om en historisk tid, är vi tvungna att göra otaliga val, förenkla, lägga till och ta ifrån för att få fram den information vi vill förmedla. Och vi måste vara ärliga och transparenta med vad som är hittepå, vad som är en kvalificerad gissning, vad som är sannolikt korrekt och vad som är hårda fakta.

De digitala medierna ger många möjligheter att förmedla kunskap. Till exempel kan man visa alternativa möjligheter som likvärdiga (t ex hurdan modell ett tak haft, i fallet med den helt rekonstruerade kyrkan). I en fysisk rekonstruktion kan man välja bara ett alternativ att förverkliga. I en digital värld kan man bädda in källor, bakgrundsinformation, länkar och mycket annat. I diskussionerna på karonkan gick diskussionen vidare in på hur man kunde försöka skapa en virtuell värld där man dämpa den förförståelse dagens människor har, på grund av att vi besitter en massa information som individerna i historien inte hade. Om vi till exempel skulle vilja återskapa erfarenheten av hur det var att vara tysk i 1930-talets Tyskland ... är det ens möjligt? Att förstå hur folk levde sina liv, tolkade vad som hände, vad de såg och upplevde, innan resten av historien hade hänt och skrivits? Mycket diskussion handlade förstås också om erfarenheten och icke-språklig information överlag.

Det skulle vara mycket viktig att historiker är aktiva och drivande då virtualteknologierna utvecklas. Vi borde inte begränsa oss till vad som nu är möjligt, utan vad som borde vara möjligt. Då behöver man också just dylik analys av vad vi ens har att göra med, först sedan kan vi förmedla det vi vill på ett effektivt sätt. Det skulle också vara oerhört viktigt, att det kunde göras långsiktigt. Det kräver att vi kommer överens om både teknologiska lösningar och handlingsmodeller.


Det var en mycket fin dag jag hade och jag är glad att jag vågade mig på att fungera som opponent. Det var förstås enkelt, när disputanden var klartänkt och inte lät sig blandas bort av mig, trots försök.Tillägg:  apropå virtuella världar och historia: kolla in den nya minnesmärket i Sandhamn. Eftersom de finns på militärområde, var det virtuella minnesmärket ett viktigt komplement, tyckte också vi i historiekommittén.
måndag 21 januari 2019

Tid för reflektion kring det digitalaI år har jag en rätt digitalt bevandrad grupp på min Kulturen digitala dimensioner-kurs. Kursen går i år över hela vårterminen, vilket jag nog välkomnar. Jag ser gärna att studenterna har lite mer tid att ägna sig åt sina uppgifter. Det är inga lätta saker de ska tampas med och det är värdefullt om de hinner fundera lite på saker och ting. Det är liksom det som är meningen, framför allt: att man ska reflektera över fenomen, digitaliseringens innebörd och konsekvenser. Det är stora saker det gäller.

I dag plågade jag dem med lite fåniga saker också, ett par aktiverande, småfrusterande uppgifter. En gick ut på att jag gick igenom den tekniska utvecklingen via årtal för olika företags grundande. Det är nyttigt nämligen dels att bena lite i vilka nya funktionaliteter som kommit och när det skett. Många gånger blir man ju lite förvånad. Listan är förstås lite random i den meningen, att jag valt bränd som jag inbillar mig att någon kan känna till, snarare än den som på riktigt varit först ute med något eller dylikt. En del viktiga, som Wordpress och Wikipedia, saknas också, märker jag.


Jag ids inte skriva här vilken sak (på vissa ställen var det fenomen snarare än funktionalitet) jag tog upp som signifikant tips vid respektive varumärke. Det kan ni ju fundera på själva ...


1865 Nokia
1906 Xerox (tips: inte kopiering ...)
1911 IBM
1946 Sony

1975 Microsoft
1976 Apple
1991 Linux
1994 Amazon
1995 MySQL, eBay, Yahoo!

1997 Netflix
1998 PayPal, Google
1999 Blogger
2000 IRC galleria
2003 Second Life, MySpace, Skype, The Pirate Bay

2004 Facebook, World of Warcraft, Google Maps
2005 YouTube, Reddit
2006 Jaiku, Twitter, Spotify, Pinterest
2009 WhatsApp, Minecraft
2010 Instagram
2011 SnapChat

Det är nog många tjänster och fenomen som påverkat vårt samhälle kraftigt, inte minst de senaste decennierna. Som debriefing kan man läsa om läget i Finland 2018 (på finska). Om det nu alls lättar på eventuell digiångest.
torsdag 3 januari 2019

OMG GMO!

År 2017 dog 435 000 människor av malaria. Dessutom har sjukdomen stora ekonomiska effekter. Ett Afrika utan malaria skulle vara en mer välbärgad kontinent. Anemi och feber är utspridda i många delar av världen på grund av malarian, vilket gör att människor inte orkar arbeta och måste ta hand om varandra. Redan de direkta kostnaderna, som räknas i miljarder, drabbar de fattigaste områdena i världen. I åratal har man jobbat med att ta fram vaccin, men det har varit utmanande att komma åt parasiterna genom vaccination. De kan också bli resistenta, liksom i synnerhet myggorna blir mot insektgifterna man sprider och behandlar myggnät med. De senaste åren har man inte längre lyckats minska på antalet insjuknade. Med klimatförändringen sprids malarian till nya områden. Och malaria är bara en av de myggburna sjukdomarna, som bidrar mer än man kanske kunde tro till världens ojämlika ekonomiska utveckling.

Nu är det lyckligtvis så, att man kommit på ett sätt att bli av med myggorna. Utan gift. Det görs hjälp av drivande gener som skapats med genteknologi. Dessa kan göra arten helt infertil på ett tiotal generationer. Det går så snabbt att det inte hinner uppstå problem som evolution och mutationer annars kunde ställa till med. I USA har dock försök stoppats på grund av motstånd, men som tur har detta inte hindrat försök i Burkina Faso. Det är ändå ingen universallösning, för det finns flera varianter av både sjukdomen och de bärande myggorna. Men vi kunde kanske utrota en stor del av malarian.
Poängen jag far efter här, är att det kan vara direkt oetiskt att inte använda genteknologi. Det är ändå hundratals, om inte tusentals, arter som dör ut årligen.  Om en myggart ersätts av en annan, men vi räddar livet på tusentals barn är inte valet svårt för mig. Om vi enkelt kan förbättra livet för hundratals miljoner människor måste vi ju göra det.

Det finns mycket irrationella och affekterade resonemang kring genteknik. Ett annat exempel är kampen mot det gyllene riset, som kunde hjälpa de nästan tvåhundra miljoner barn som lider av A-vitaminbrist, som både leder till blindhet och faktiskt är lika dödligt som malarian för barnen. I synnerhet blir jag upprörd eftersom det finns mycket som liknar vaccinationsmotstånd i hur man ifrågasätter forskning och företag. Jag uppfattar att det är ledsamt att man också inom EU tenderar vara överförsiktig och inte lita på forskningen då det gäller GMO. Men så har vi också många länder i Europa där man glatt marknadsför homeopatiska produkter i apotek. Saken blir förstås inte bättre av att en tydligen ensam forskare i Kina nyligen påstod sig ha genediterat människor, något som bedömts som oetiskt av världens forskarsamfund.

Hur som helst finns det ännu mycket att göra för skeptiker och andra som arbetar med vetenskapskommunikation. Genmodifierade arter kunde ju också bidra till mer miljövänlig ekologisk odling och biodiversitet. Men det kräver att vi har en opinion som kan se förbi fisktomater och annan skräckpropaganda. Vi borde kunna göra upplysta och rationella val och prioritera rätt. Om man vill panikera och förbättra världen kan man i stället t ex engagera sig i att bekämpa klimatförändringen.

tisdag 1 januari 2019

Tio jubileer 2019

Tusen år: ett förbund och kanske en nation

Olof Skötkungs dotter Ingegerd gifte sig år 1019 med den ryske storfursten Jaroslav den Vise. Det berättar den välunderrättade Adam av Bremen femtio år senare. Han har också skrivit en berömd beskrivning av Skandinavien. Man kan kanske inte riktigt kalla Ingegerd helt svensk, hennes mor var till sin härstamning obotrit, alltså västslav från Elbes mynning och hennes familj i Novgorod kom många europeiska kungasläkter att ha släktband till. Enligt en tolkning fick Ingermanland sitt namn detta år då Ingegerd fick området som hemgift av sin far.

900 år: en orden

Enligt vissa källor grundades Tempelherreorden 1119. Kungen i korsfararkungariket Jerusalem Baldouin II anvisade riddarorden utrymmen i palatset (moskén) på Tempelberget, varav orden fick sitt namn. Det osannolika företaget att erövra Jerusalem hade lyckats tjugo år tidigare i ett företag som kom att få en mytisk betydelse i västeuropeisk kultur för flera sekler framåt. Tempelherrarnas röda kors förknippas ännu i dag med den stereotypa riddaren, även om det ju gick mycket illa för orden redan på 1300-talet. Det röda Georgskorset har sedan som symbol levt vidare bland annat frimurarna. Rinaldos äventyr utspelar sig också som bekant i denna miljö, erövringen av Jerusalem.

800 år: en stad och en flagga

År 1219 erövrade danskarna Lindanäs och grundade enligt traditionen Tallinn. Enligt senare legend kom också Dannebrogen nedseglande från himlen vid detta tillfälle. Det vita korset på röd botten firas den 15 juni på Valdemarsdagen sedan 1912. Staden fick sina rättigheter något senare och kom att bli en livlig Hansastad under medeltiden.


700 år: ett samhällskontrakt

År 1319 undertecknades ett svenskt samhällskontrakt, Frihetsbrevet i samband med kungaval då den lille Magnus Eriksson valdes till kung vid midsommartinget i Mora. Det skedde efter en del fixande (krig och förföljelse). Det var därför viktigt att legitimera hans och kretsens makt, vilket skedde i den s.k. Erikskrönikan.

"Tha waldo the konung Magnus,
hertogh Eriks son; swa sigher man oss,
thet han ekke äldre waar
än tha upa sith tridia aar.
Herrane gingo honom alle a hand
ok lotho honom up bade borger oc land
ok wordo alle ther hans men
ok tiänte honom som the göra oc än.
Han war walder widh Morasten.
Sidhan wändo bönderne ather i geen
ok sagde hwar for sino herade."*

600 år: en historisk katastrof

Hundra år senare, i juni 1419, brann Stockholm. Det var inte unikt i sig på något sätt, men denna gång var förlusterna stora: i och med att Rådstugan och slottet Tre Kronor drabbades, förstördes de historiska arkiven. Staden hade vid den här tiden ungefär 5000 invånare.

500 år: en omvälvande bildningsprocess

År 1519 eller åren däromkring, inledde Mikael Agricola sina studier i skolan i Viborg, som vid denna tid blomstrade upp. I samband med detta grundade antagligen församlingen en skola, där Mikael studerade länge och väl innan han fick följa sin lärare till Åbo och för att senare också resa till Wittenberg. Humanismen och reformationen kom långsamt men säkert också till Finland.

400 år: en borg

Kajaneborg blev färdig år 1619. Det hade tagit femton år att bygga den 40 meter långa, över tre meter tjocka och tio meter höga muren som formade borgens första skede. Den lärde men obekväme (katolske) Johannes Messenius, som för övrigt tidigare gett ut med den ovan citerade krönikan, var redan förvisad dit med sin familj vid denna tid. Hans livsverk (pdf) kom ändå ut postumt.

300 år: en bok

Boktryckaren Daniel Medelplan tryckte sin berömda ABC-bok i Pälkäne år 1719 på grund av bokbristen som orsakats av kriget. Han skar ut den i träblock och det sista kända exemplaret förstördes i Åbo brand 1827.

200 år: en försvunnen byggnad

C.L. Engels huvudvakt vid Senatstorget blev färdig år 1819 som en av de första delarna av det nya monumentala empirecentrum av den nya huvudstaden Helsingfors. Den låga huvudvakten stod vid torgets norra sida och revs -- mot Engels vilja -- på 1840-talet när Nikolajkyrkan med sin stora trappa uppfördes.

100 år: den moderna världsordningen

Nationernas förbund grundades och i och med det inleddes en ny era av global politik. Under denna utveckling manifesterades inte bara idén om nationalstater och utan också tanken om en internationell rätt mellan dessa nationer och sedermera mänskliga rättigheter. Finland blev medlem följande år.