tisdag 27 oktober 2020

Människor och vardag i Helsingfors hösten 1920

 Hellas piano var ett företag som grundades i Helsingfors 1901 och i tråden kan man läsa om företagets historia.


Hildur Cairenius var en affärskvinna som inte var lätt utmanövrerad.


Sällskapet för psykisk forskning var en intressant samling akademiker och fördomsfria s.k. forskare.


På Simonsgatan 6  finns ett hus som de flesta känner till, men har ni noterat skulpturerna på fasaden?


Hälsovården var till stora delar privat. I tråden presenterar jag några tidiga kvinnliga läkare i staden.


Anna Collan var också en aktiv kvinna, men inom helt andra områden. 


I en tråd presenterade jag riksdagens hus i början av seklet, tre stycken var dom. 


Jag tog mig också en titt på Axel E. Lindgren och hans bransch, som var viktig på sin tid för många stadsbor. Foto: R. Katajisto, Stadsmuseet. (Detalj)


PJ Bögelund hette en affär som många kanske minns, på Norra Espen. Men det var inte han som stod i affären särskilt länge. Vem han var och vad som hände sedan hittade jag lite information om.


Medica som byggnad minns säkert äldre Tölöbor, och många andra människor som varumärke, bland dem vuxit upp på 1900-talet.


Äly Rae Lemmitty Durchman har faktiskt indirekt en årlig minnesdag, tillsammans med många kolleger. Den unge mannens dödsannons ledde mig på spåren.


En intressant personlighet och en fantastisk karriär hade Hanna Granfelt. 


Staden hade också rätt många advokatbyråer.


Adamina Utter gick bort i oktober.  Jag hittade ett porträtt.


Artur Faltin är ett namn som man stöter på när man bläddrar i gamla foton från Helsingfors, men vem var han egentligen? 


Hur gubbhemmet blev Pensionat Fridhäll. I dag är den fina byggnaden borta, men jag hittade ritningar.


Ett oväntat dödsbud nådde staden mot slutet av oktober, då riksdagsman Helenius-Seppälä överraskande gick bort. Änkan var också en intressant person.Fridhäll. Stadsarkivet.


söndag 18 oktober 2020

Siffror med betydelseDet finns sifferkombinationer som bär på betydelse. Och då avser jag inte numerologi, utan siffror som kan igenkännas som bärande en specifik innebörd i en viss kontext.  Ibland är kontexten snävare, ibland kan den täcka en hel kultur. Ibland är det lättare att utläsa betydelse i sifferserier, ibland svårare. Får du ett hotellrum med nummer 516, styr du antagligen stegen mot hissen och trycker på femte våningen. Om du får framför dig en sifferserie tolv siffror som börjar med 0400 tar du fram telefonen. Ett socialskyddsnummer känner du också sannolikt igen, liksom ett datum.


Detta handlar om siffror som har en specifik kulturellt definierad betydelse i sin kontext; de bär på information som människor kan läsa. De har också använts för att strukturera information. Åtminstone tidigare hade till exempel busslinjerna i huvudstadsregionen nummer som tydligt indikerade längs vilken huvudled de lämnade centrum och hur långt de gick. De mekaniska telefoncentralerna avslöjade vart man ringde rent geografiskt. Det kunde kallas att siffrorna innehöll semantisk information.

Buss 270 på Morbyvägen i Esbo, 1978.
Bild: Jan Backström, Esbo stadsmuseums samlingar.
CC-BY-ND 4.0

Digitaliseringen har utmanat detta. Om vi tar telefonnumren som ett exempel: numera avslöjar inte telefonnumret i Finland längre vilken operatör som används. Det har stora fördelar förstås, för den som äger numret: man behöver inte byta nummer när man byter operatör.  040, 0400 och 050 är nu om inte helt renonsa på information, endast bärare av historisk information. De berättar om proveniens, var numret skapats. De kan också kallas prefix eller namnrymder: tack vare dessa kan vi försäkra oss om att varje telefonnummer är unikt, eftersom det finns en registrator som övervakar respektive namnrymd.

Med hjälp av digitala register kan man ändå rätt enkelt frikoppla dylika unika identifierare från all semantisk betydelse. Till exempel inom biblioteksvärlden eller många andra system ordnade man förut saker och ting enligt olika klassificeringssystem för att senare kunna lokalisera dem och organisera dem. Till exempel enligt proveniens, alfabetet eller något annat för kontexten logiskt system, som kunde kompletteras med olika index och register. Numera ordnas saker i stället enligt accessionsordning till exempel på det franska nationalbiblioteket. Huller om buller, skulle en traditionalist som jag säga. Tack vare datasystemen kan man ändå mycket enkelt lokalisera det man behöver. Ofta tilldelas digitala objekt eller representationer något som kallas UUID, eftersom de är "i praktiken" unika koder och ligger som grund för en hel del identifierande inom många datorsystem. 

UUID är slumpmässiga hexadecimala sifferserier, ofta i formatet (8 siffror)-(4 siffror)-(4 siffror)-(4 siffror)-(12 siffror). Att de är hexadecimala betyder att de använder ett siffersystem baserat på 16 (man fortsätter alltså räkna från 9 med a, b, c, d, e och f). Det finns olika varianter av UUID, men i princip är poängen att man inte behöver ha något system för att kontrollera att de är unika, vilket givetvis har sina fördelar. Framför allt ekonomiskt sett, men även socialt.

Att avsäga sig all semantik i sifferserier har en del konsekvenser. Problemet med semantik är, att den obönhörligt föråldras förr eller senare. Den är avhängig av sin kontext och dessa är aldrig eviga. Liksom exemplet med telefonnummer visar, kan de ändå bära på proveniensinformation, som visserligen kan vara mycket relevant. Inte minst då vi talar om loggar, arkiv och andra funktioner där det kan vara viktigt att veta när och i vilket sammanhang en identifierare skapats. Accessionsnummer eller arkivsignum hanteras inom kontrollerade informationssystem och ger information som inte förändras, eftersom de innehåller historiska fakta.

Då systemplanerare ofta gärna utnyttjar de fördelar slumpmässiga och fristående sifferserier har, då de är unika oberoende av kontext, ser jag mig som humanist, semiotiker och historiker ofta som en besvärlig försvarare av människan som användare och av information som egenvärde. Även om kontexter, språk och kultur förändras, förändras teknologierna ofta minst lika snabbt. Jag tycker det är att undervärdera människors omdömesförmåga, att tro att de inte skulle kunna tolka historiska avlagringar (som kan vara relevant information!) i olika sifferserier eller identifierare. Tvärtom kan det vara viktigt för transparens och tolkning av information att inte alla betydelsefulla koder ersätts av randomiserade, stumma sifferserier. 

Låt oss alltså försvara semantikens plats också inom informationsteknologin och åtminstone göra väl avvägda beslut om hur vi namnger saker och ting. Att vårda semantiken innebär förstås mera arbete, men vi behöver väl inte alltid gå där ribban är lägst.  Också siffror kan vara talande namn på saker och ting, information för oss människor bortom tekniska informationssystem.


Ett område där man lagt till semantik under senare år 
är adresser. Numera innehåller siffran information om avståndet
från vägens början, vilket kan vara nog så nyttigt.