onsdag 12 september 2012

Varför betala 200 miljoner när man kan betala 1,8 miljarder?

Egentligen har jag inte tid att blogga precis nu, men jag vill ändå passa på att samla lite information här medan den ännu finns enkelt tillgänglig. Det gäller det nya patientsystemet som Helsingfors stad, en del andra städer och kommuner och HNS har tänkt skaffa. Idén om samordning är god. Det finns för många system, som upptar för mycket av vårdpersonalens tid och man kan tänka sig att till och med patientsäkerheten kan vara hotad om läkare inte har tillgång till all information. I dagens samhälle borde vilken läkare som helst kunna få tag i all information snabbt och enkelt, oberoende av var man arbetar. På grund av system man skaffat tidigare sitter man nu en snårskog av olika system. Jag har till och med hört att man i tiden avsiktligt spred ut information om folk i olika system, man ansåg det vara tryggt och bra för patienterna!

Det verkar vara ett projekt som pågått en tid, men först nu har beslutsfattare och allmänhet vaknat då kostnadskalkyler presenterats och beslut ska fattas. Tommy Pohjola på Husis har skrivit om projektet - och den minst sagt luddiga beredningen här och i dagens papperstidning. I söndagens Hesari skrev Tuomas Peltomäki om konsultfirmans dubbelroll som utvärderare av system å ena sidan, och nära koppling till det rekommenderade systemet å den andra. Grundproblemet är, enligt mig, att man bryter mot statens egna rekommendationer och försöker köpa en jättelösning av en extern leverantör. Som det framkommer av projektpresentationen är de funktioner som systemet ska omfatta otaliga och oberoende vilket system man väljer kommer det att behöva anpassas och vidareutvecklas av leverantören. Sådana arrangemang är ofta i praktiken öppna checker åt företagen, eftersom det blir ännu dyrare och svårare för köparen dra sig ur än att snällt betala. Projekten kan bli mycket komplicerade. Och dyra.

Prislappen fick en och annan att fara i taket, men orsaken är inte bara priset. Bland kodare har mycket kritiska kommentarer framförts mot hela systemets grund, koden som är gammalmodig, råddig, bitvis uppenbarligen ologisk och som få verkar vilja ta i ens med tång. Inget bra utgångsläge. Det verkar som om många it-kunniga anser att man förutom att köpa ett dyrt system, också köper ett dåligt. Själv irriterar jag mig mest på att man envisas med att upphandla jättesystem av externa leverantörer och envisas med att betala för arbete som görs i stora bolag av folk som kanske är omotiverade och suttit där hur länge som helst och är fast i storföretagets tidigare lösningar, strukturer och hela historiska barlast (ett gammalt system de ska bygga på och bygga på och som man dessutom kanske inte har  incentiv att göra väldigt snabbt och bra, varken från företagets eller den enskilda kodarens perspektiv).

Det är egentligen fullständigt ofattbart att man inte ens beaktat möjligheten att bygga ett system med öppen källkod, trots att det finns att välja på. För det priset man angett skulle man anställa flera tusen kodare för flera år. Exempel finns på att man gjort dylika lösningar till en bråkdel av detta beräknade pris i exempelvis Estland och USA. I stället för att, som man nu gjort med NDB (fi), välja öppen programvara, själv anställa kodare och framför allt framskrida iterativt och hela tiden själv ha kontrollen och kompetensen (och äganderätten) till allt, envisas man med att köpa allt av stora företag och litar på deras goda vilja att allt fixas snabbt och förmånligt. I stället kunde vi verkligen stöda och utveckla vårt eget it-kunnande med att köpa upp lämpliga bitar, så att också mindre och möjligen mer innovativa, kreativa och motiverade kodare och företag kan ge sitt bidrag.

Som sagt, inom åtminstone en del it-kretsar är man mycket kritisk, men man har också gjort annat än gnällt. Man har redan börjat crowdsourcea kring patientsystem, bara för att erbjuda ett alternativ. Ett annat intressant förslag som framkastats av Mika Höök är att man skulle bygga på FPA:s system. Det finns alternativ. Vi måste komma ifrån feltänket att dyrt är bra och gratis eller förmånligt är dåligt. Det stämmer helt enkelt inte inom it.

Den som vill veta mera kan följa denna Facebook-grupp, som satts upp för att diskutera kring ämnet.

Uppdatering: Helsingfors stad har gått ut med info, där de dementerar att kostnaden skulle vara större än för de nuvarande systemen. Alls. I sig en intressant tanke, men lite svårsmält, faktiskt. Idkar it-bolagen och konsulterna välgörenhet?

Uppdatering 2: Om ni följer Facebookdiskussionen, kan det vara bra att känna till detta. Tack Theresa Norrmén för tipset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar