fredag 21 september 2012

Framtiden är annorlunda

Onsdag och torsdag denna vecka har jag spenderat i intressant och internationellt sällskap. Sanna Marttila och Maria Delgado har lyckats med konststycket att aktivera kulturarvsorganistationer också i Finland kring det nya informationssamhällets centrala frågor. Det handlar om hur kulturinstitutioner ska kunna behålla sin relevans i framtiden, inte minst på webben, men också i den övriga tekniska utvecklingen. Det internationella OpenGLAM har fått ett finsk del, AvoinGLAM. Det var en liten fläkt av Europeana och dess ideologi som nådde vårt land. På grund av Europenas stora proportioner har inte så många från finska minnesorganisationer haft möjlighet att ta del av det fantastiska projektet direkt, men nu kom Europeana och mycket mer till Helsingfors under Open Knowledge Festival. Jag hoppas verkligen det nya tänkandet slår rot här, för det borde passa den finska kulturen med sin bildningstradition och det finska informationssamhället ypperligt. Man det kräver en del mod och framsynthet av beslutsfattarna.

Utvecklingen inom Europeana är direkt fantastisk, rent principiellt. Jag kan omöjligtvis redovisa för alla fantastiska presentationer under festivalen, men Harry Verwayen beskriver i sin presentation hur man under åren förmått lägga om fokus från idén med att producera en "portal", till det betydligt mer intressanta, radikala och givande,  det vill säga själva data.  Ett hur betydelsefullt genombrott detta har varit kan knappast överdrivas, inte bara för just själva projektet, utan som ett exempel på det paradigmskifte vi behöver, inte bara inom kultursektorn utan överallt i vårt samhälle.

Jag säger inte att man ska strunta i att ta fram anpassade tjänster till välformulerade målgrupper - bara nästan - utan att det är att slösa resurser om man gör det utan att först på riktigt fokusera på sina data. Helst andras data också, så man slipper göra saker i onödan. Också våra samtliga nationella it-systemprojekt borde ta den ansatsen. Helst borde man förstås ha gjort det för några decennier sedan, men bättre sent än aldrig.

Vi rör oss mot en  delandets ekonomi där informationen är den viktigaste valutan, vilket på ett bra sätt förklarades av Javi Creus. Det gäller alltså inte bara allmänyttiga organisationer, det gäller också affärslivet. För övrig rekommenderar jag Michael Edsons underbara föredrag om kulturen på webben (nedan) och förstås den alltid lika superba Hans Rosling (en del tomgång i början, men bli inte orolig, börja vid 33 minuter) .

När man ser Rosling och Edson, ser man två olika dimensioner av vad den nya digitala tiden betyder, på riktigt. Båda är rätt dramatiska i sina presentationer, men det är nog inte utan orsak. Framtiden är annorlunda. Det gäller politik, forskning, journalistik, förlagsverksamhet, kommunikation, vetenskap och kultur. Det är dags att tänka på ett nytt sätt. Om man inte förstår vad det handlar om finns en stor risk att man är utan verksamhet och utan pengar om någon tid. Om man inte förstår vad delandets ekonomi och kultur innebär, utan fokuserar på texten som format, på att bygga egna webbsidor, om man tror att man är den enda som kan något och försöker göra business på det, hamnar man nog på fallrepet, när folk som är lika bra eller tillsammans gör bättre saker gratis eller med en modernare affärsmodell, som ger radikalt lägre produktionskostnader. Poängen är att man måste fokusera på sin kunskap, sitt uppdrag och sina data. Och sedan vara färdig att dela med sig något.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar